[anysurfer.logo]

Omgekeerde bingo

Omgekeerde bingo

Werkvormen

  1. De deelnemers maken een bingokaart met een vooraf bepaald aantal vakjes. De begeleider stelt het thema van de vorming voor en vraagt de deelnemers om hun kennis over dit thema op de bingokaart te schrijven. 
  2. Eén deelnemer stelt één vakje van z'n bingokaart voor. Iedereen die hetzelfde heeft opgeschreven, roept: "bingo". Wanneer er meerdere deelnemers hetzelfde hebben opgeschreven, moeten ze dit vakje doorkruisen. 
  3. De deelnemer die het meest vakjes heeft openstaan (dus niet doorkruist), wint. Deze deelnemer beschikt over de meest unieke kennis van de groep. 

Materiaal
Bingokaarten