[anysurfer.logo]

Een methodiek om kennis te maken: Namendriloefening

Een methodiek om kennis te maken: Namendriloefening

Werkvormen

De groep staat in een cirkel. De deelnemers gooien de bal rond in de groep en zeggen telkens als ze gooien de naam van de ontvanger. Laat zo de bal even de hele groep rond gaan, zodat je ieders naam al eens gehoord hebt. Splits de groep daarna op in 2 à 3 kleine groepjes . In hun groepje spelen ze hetzelfde spel. Ze zeggen eerst een naam en gooien dan de bal naar die persoon. Het tempo van roepen en gooien moet erg hoog liggen. Wie aarzelt, euh zegt of de neaam fout heeft valt af en moet naar de andere groep. Tempo tempo! 

Materiaal

bal of ander voorwerp waarmee je kan gooien