[anysurfer.logo]

Naar een aangenaam kampbeleid met het kampcharter

Naar een aangenaam kampbeleid met het kampcharter

Jeugdtoerisme
Lancering kampcharter

Het kampcharter is een engagementsverklaring voor een optimaal kampklimaat tussen jeugdgroepen, gemeentes en uitbaters. Met dit charter willen we het goed samenleven tussen groepen die op kamp zijn, de uitbater en de gastgemeente bevorderen.

Een goed onthaalbeleid door de gastgemeente is daar een belangrijk onderdeel van maar ook uitbater en jeugdgroepen gaan een aantal engagementen aan. Het charter besteed aandacht aan een aantal belangrijke thema’s:

 • Informatie geven en krijgen: de mate waarin men zaken opvraagt, verspreidt, welke info volstaat… 
 • Verloop van een kamp
  • Verplaatsing /tochten
  • Lawaai en nachtrust
  • Afval
  • HUDO’s
  • Kampvuur
  • Groene speelruimte
  • Alcohol en drugs
  • Waterwegen
  • Kampverkeer
  • Toeristentaks
We vragen alle partners in te zetten op dit charter, er mee aan de slag te gaan en op die manier mee te streven naar een optimaal vertrouwensklimaat tussen de partners. Dat vraagt enerzijds engagement van de verschillende partners maar ook gebruik van gezond verstand en verantwoordelijkheid. Dit kampcharter moet geen aanleiding zijn om meer regels en reglementen op te leggen wel ruimte scheppen voor dialoog en begrip ten aanzien van elkaar.  

Daarnaast werd per partner ook een specifieke engagementsverklaring opgemaakt die men kan ondertekenen. Deze vindt je hieronder terug per partner: