[anysurfer.logo]

Een methodiek om te peilen naar de beginsituatie en de verwachtingen: Muzikaal pak

Een methodiek om te peilen naar de beginsituatie en de verwachtingen: Muzikaal pak

Werkvormen
Methodiek

De deelnemers staan in een kring of verspreid in de ruimte. Er wordt een pak doorgegeven op muziek. Wanneer de muziek stopt, wordt het muzikaal pak uitgepakt en beantwoordt de deelnemer de vraag die erop staat. Als de vraag besproken is, wordt de muziek terug op gezet. 

Enkele voorbeeldvragen:

 • Waarom schreef je je in voor deze cursus? 
 • Wat wil je bijleren deze cursus? 
 • Wat verwacht je dat we tijdens deze vorming zullen doen? 
 • ...? 

Er kunnen ook andere vragen gesteld worden. Bijvoorbeeld over hun ervaringen.

 • Heb je al eens een spel moeten uitleggen? 
 • Wat ken je van EHBO? 
 • Al eens een straf verhaal verteld voor een groep? 
 • ...? 
Materiaal

  • Kranten
  • Vragen
  • Muziek

Tips

Variant:

Deze werkvorm kan ook zonder muziek worden gedaan. In plaats daarvan kunnen ze het pak willekeurig naar iemand gooien.