[anysurfer.logo]

Een methodiek om te peilen naar de beginsituatie: Muurdiscussie

Een methodiek om te peilen naar de beginsituatie: Muurdiscussie

Werkvormen
Methodiek

Er hangen verschillend flappen omhoog. Op iedere flap staat een subcategorie van het onderwerp van de vorming. De deelnemers schrijven al hun kennis betreffende die subcategorie op. Er mag niets twee keer worden geschreven. Doordat de deelnemers van elkaar kunnen lezen wat ze hebben opgeschreven, kunnen ze elkaar inspireren. Bij twijfel, kan er ook aangegeven worden dat men denkt dat bepaalde kennis fout is. 

Er mag ondertussen niet gesproken worden. Op het einde is er een overzicht van alle kennis die er in de groep rond het onderwerp reeds aanwezig is. 

Als iedereen in een andere kleur schrijft, is het mogelijk om te achterhalen wie welke bagage heeft. 

Materiaal

    • Flappen
    • Verschillende kleuren stiften/balpennen