[anysurfer.logo]

Een methodiek om te prikkelen over het onderwerp: Museum

Een methodiek om te prikkelen over het onderwerp: Museum

Werkvormen
Methodiek

Het lokaal is ingericht als een museum over het onderwerp. In het museum hangen verschillende vragen. De antwoorden op die vragen worden voorgesteld door tekeningen, voorwerpen of prenten. Een conservator leidt de cursisten rond in dit museum dat al sinds de jaren 70-80 beweert up-to-date te zijn. We gaan dus uit van clichés en ‘oude denkbeelden’. In de sessie die hierop volgt, kunnen dan nieuwe inzichten aan bod komen. 

Materiaal

    • Verschillende soorten informatie over het te behandelen onderwerp: foto's, artikels, tekeningen... En vragen hierover.