[anysurfer.logo]

Mazimba

Mazimba

Werkvormen

  1. De deelnemers staan in een kring. 
  2. De eerste deelnemer steekt z'n arm omhoog (zoals superman) en roept: "Maaaaa...". 
  3. De tweede deelnemers volgt z'n voorbeeld. Zoals een wave, komen alle deelnemers aan de beurt. 
  4. Wanneer de laatste deelnemers geweest is, roepen alle deelnemers tesamen "...zimba". Ze maken hierbij een beweging. Bijvoorbeeld: knie omhoog heffen en naar het midden van de kring stappen.