[anysurfer.logo]

Logiesdecreet

Logiesdecreet

Jeugdtoerisme

Aanmelding, erkenning en beschermde benaming – hostel

Sinds 2017 werden hostels uit het decreet toerisme voor allen gehaald betreffende hun erkenning en worden deze erkend binnen het logiesdecreet. Wie een hostel wil starten kan best terecht op onderstaande link om een erkenning te verkrijgen van Toerisme voor allen. 

Elk toeristisch logies waar je mensen tegen betaling te slapen legt, moet voldoen aan dezelfde zeven basisnormen:

 1. Het toeristisch logies moet voldoen aan specifieke brandveiligheidsnormen. De uitbater bezit een brandveiligheidsattest dat dit aantoont.
 2. De voor toeristen toegankelijke ruimtes van het toeristisch logies moeten voldoende proper en onderhoud zijn. 
 3. Je beschikt als uitbater over een brandverzekering en een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor het logies én de uitbating. Die dekt alle schade die jij of je aangestelden veroorzaken bij de exploitatie van het toeristisch logies. 
 4. De uitbater of de persoon die de dagelijkse leiding heeft, is niet veroordeeld voor misdrijven
 5. Je beschikt als uitbater over een eigendomsbewijs, of een huurovereenkomst die toelaat het logies uit te baten.
 6. Je biedt het logies aan voor minstens één overnachting (dus niet per uur).
 7. Je stelt als uitbater informatie ter beschikking van de toerist en communiceert waarheidsgetrouw over jouw logies. 
Daarnaast worden ook nog algemene openings- en uitbatingsvoorwaarden opgelegd. Deze verschillen naargelang de categorie: kamergebonden of terreingebonden logies. Voor hostels is dit de categorie kamergebonden logies, deze algemene openings- en uitbatingsvoorwaarden gaan in sé over: 

 • Feit dat verhuureenheid geen gebreken vertoont
 • Logies moet waarheidsgetrouw aangeboden zijn - Slaapkamers heeft basiscomfort ( bed met matras en kussen, voldoende elektrische verluchting en verlichting, verduistering, plaats om kledij op te bergen en vrij stopcontact).
 • Badkamer en toilet in afsluitbare ruimtes (min baf of douche met warm water, wastafel, wastafelspiegel met stopcontact, toilet en vuilbakje)
 • Toerist ontvangt minstens de naam en contactgegevens van de  uitbater of verantwoordelijke.

Uitzonderingen op logiesdecreet

Kampeerterreinen

Het logiesdecreet is niet van toepassing voor terreinen waarop gedurende maximaal 75 kalenderdagen per jaar wordt gekampeerd in het kader van een evenement of door georganiseerde groepen kampeerders die onder toezicht van een of meer begeleiders staan. De eigenaar of exploitant van het terrein brengt de burgemeester van de gemeente waar het terrein ligt vooraf schriftelijk op de hoogte als terrein als dusdanig wordt gebruikt.

Lokalen van de jeugdbeweging

Indien een inrichting wordt gebruikt voor de werking van een jeugdwerkinitiatief dat erkend, gesubsidieerd of georganiseerd is door de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschapscommissie of lokale besturen, waarin wordt verbleven of waarnaast wordt gekampeerd gedurende maximaal zestig kalenderdagen per jaar door georganiseerde jeugdgroepen die onder toezicht van een of meer begeleiders staan. De eigenaar of exploitant van de inrichting brengt de burgemeester van de gemeente waar de inrichting ligt vooraf schriftelijk op de hoogte als terrein als dusdanig wordt gebruikt. 

Jeugdverblijfcentra erkend binnen decreet Toerisme voor Allen

Een toeristisch logies dat in het kader van het decreet van 18 juli 2003 betreffende de verblijven en verenigingen die een werking uitoefenen in het kader van ‘Toerisme voor Allen’ als verblijf erkend en ingedeeld is in de categorie jeugdverblijfcentrum dient ook niet meer aan te melden en erkenning te vragen via logiesdecreet.