[anysurfer.logo]

Een methodiek om uit te wisselen: Levensloop

Een methodiek om uit te wisselen: Levensloop

Werkvormen
Methodiek

De deelnemers tekenen in een grafiek het verloop van hun leven, een bepaalde periode, het weekend,... . De deelnemers kunnen positieve en negatieve punten aanduiden en deze met elkaar verbinden. 

Varianten:

  • Andere soorten grafieken: je kan gebruik maken van een cirkel, staafdiagram... 
  • Collage: de deelnemers kunnen een collage maken en hierin hun ervaring weergeven. 
  • Weerbericht: de deelnemers kunnen een weerbericht maken (eventueel opgesplist in verleden - heden - toekomst). 
  • Tekenen: de deelnemers tekenen hun ervaringen, bijvoorbeeld via een metafoor. Aanvullend: je kan iedere kleur een bepaalde waarde/betekenis geven (bv. groen= heel leuk, rood= stom). 

Materiaal

    • Balpennen
    • Papier