[anysurfer.logo]

Label Kindvriendelijke steden en gemeenten

Label Kindvriendelijke steden en gemeenten

Lokaal Jeugdbeleid
kind en jeugdvriendleijk

Het label Kindvriendelijke steden en gemeenten erkent wie werkt aan kindvriendelijkheid.

Bataljong en de Vlaamse regering reiken samen een label uit aan gemeenten die bewust inzetten op kindvriendelijk beleid. Het label erkent steden en gemeenten die streven naar de realisatie van alle rechten van het kind zoals omschreven in het Kinderrechtenverdrag. De doelgroep van dit verdrag zijn kinderen en jongeren tot achttien jaar.

Een kindvriendelijke stad of gemeente:

  • Zet de beleving van kinderen en jongeren centraal;
  • Baseert haar beleid op een analyse van alle beleidsdomeinen met raakvlakken met de leefwereld van kinderen en jongeren;
  • Gaat in interactie met andere belanghebbenden;
  • Zorgt voor een strategische verankering van haar keuze voor een kindvriendelijk beleid.
Portfolio

In een portfolio toont een stad of gemeente aan dat ze aan al deze voorwaarden voldoet. Een jury die bestaat uit deskundigen op vlak van (lokaal) jeugd- en kinderrechtenbeleid, beoordeelt het porfolio. Krijgt een stad of gemeente het label toegekend, dan is dat voor zes jaar geldig.