[anysurfer.logo]

Een methodiek om te discussiëren: Kunstwerk

Een methodiek om te discussiëren: Kunstwerk

Werkvormen
Methodiek

Vooraleer je start geef je verschillende standpunten weer zonder de pro & contra’s. De verschillende deelnemers trekken blind een standpunt zonder dat de andere deelnemers zien welk standpunt ze getrokken hebben. Met het materiaal dat voorhanden is maak je een conceptueel kunstwerk dat het standpunt uitbeeld dat je getrokken hebt. Je krijgt hier slechts 5 min voor. Nu is het de bedoeling dat anderen de link zoeken tussen jouw conceptueel kunstwerk en het standpunt. Je kan punten uitdelen aan diegene die het bij het rechte eind heeft wat jouw standpunt betreft. Achteraf kan er gediscussieerd worden over het standpunt. 

Materiaal

    • Kunstmateriaal 
    • Visiefiches

Tips

Variant:

In plaats van standpunten trekken ze een omstreden onderwerp of een stelling. In het kunstwerk moet duidelijk zijn welk standpunt dat ze innemen.