[anysurfer.logo]

Knietikkertje

Knietikkertje

Werkvormen

De kinderen staan per 2 recht tegenover elkaar met de gezichten naar elkaar. Op het signaal van de begeleider proberen ze elkaars knieën te tikken, zonder hen eigen knieën te laten tikekn. Als iemand een knie van een andere kan tikken, heeft die persoon een punt. 

2 regels:

  • Je beweegt je voeten n iet, je blijft dus staan. 
  • Doe elkaar geen pijn!