[anysurfer.logo]

Een methodiek om te peilen naar de beginsituatie: Ken je vaardigheden

Een methodiek om te peilen naar de beginsituatie: Ken je vaardigheden

Werkvormen
Methodiek

De begeleiding legt kaartjes met vaardigheden/kennis op tafel. Iedere deelnemer kiest drie vaardigheden/kenniselementen uit waarover ze reeds beschikken en drie vaardigheden/kenniselementen die ze graag zouden verwerven. De groep bespreekt dit met elkaar. Nadien wordt bekeken op welke vaardigheden/kennis ze in deze vorming willen focussen. 

Materiaal

    • Kaartjes met vaardigheden/kennis

Tips

Je kan gebruik maken van het Vaardighedenspel.