[anysurfer.logo]

Ken je vaardigheden

Ken je vaardigheden

Werkvormen

De begeleider legt kaartjes met vaardigheden/kennis op tafel. Iedere deelnemer kiest drie vaardigheden/kenniselementen uit waarover ze reeds beschikken en drie vaardigheden/kenniselementen die ze graag zouden verwerven. De groep bespreekt dit met elkaar. Nadien wordt bekeken op welke vaardigheden/kennis ze in deze vorming willen focussen. 

Tip: je kan gebruik maken van het Vaardighedenspel. 

Materiaal
kaartjes met vaardigheden/kennis