[anysurfer.logo]

Jeugdinformatie in de tijd

Jeugdinformatie in de tijd

Jeugdinformatie

Jeugdinformatie is een zeer recent begrip. In de Middeleeuwen was er geen sprake van een bewuste aparte kindertijd, puberteit en adolescentie. Wie ouder werd dan zes, en dat waren er door de hoge kindersterfte niet zoveel, was volwassen. In de 16de eeuw rees er voor het eerst belangstelling voor kinderen als sociale groep. Maar voor informatie gericht op jongeren was het wachten tot de 20ste eeuw. 

In 1966 werd het eerste Jongereninformatie en –adviescentrum opgericht te Gent. Dat was het begin van de geschiedenis van jeugdinformatie. Overal in Vlaanderen zagen jongereninformatiecentra het licht, en al snel kwam er een nationaal studie- en servicecentrum voor jongereninformatie- en adviescentra. 

Eind jaren ’70 en in de jaren ’80 kwam jeugdinformatie steeds meer van de grond. En dit zowel lokaal, Vlaams als internationaal: 

 • Nieuwe informatietechnologieën en communicatietechnieken zorgen ervoor dat informatie snel en in grote aantallen kan worden verspreid.
 • Er is sprake van een maatschappelijk individualiseringsproces. De individuele identiteit van kinderen en jongeren staat steeds meer voorop. Ouders zijn er als info- en adviesbron en beslissen steeds minder in de plaats van hun kinderen. Kinderen en jongeren worden geconfronteerd met een overvloed aan keuzes en beslissingen die zij autonoom moeten maken. 
 • Op Europees vlak zoeken de jongereninformatie- en adviescentra elkaar op. Dat leidde in 1986 tot de oprichting van een internationale netwerkorganisatie: the European Youth Information and Counselling Agency (ERYICA). 
 • In 1989 werd het Verdrag inzage de Rechten van het Kind goedgekeurd door de Verenigde Naties. Ook het recht op aangepaste informatie wordt binnen dit verdrag erkend. 
In 2006 wordt in Vlaanderen het Vlaams Informatiepunt Jeugd (VIP Jeugd) opgericht om jeugdinformatie in Vlaanderen te coördineren en onderzoek naar jeugdinformatie- en advies te initiëren. Door de opname van het begrip ‘jeugdinformatie’ in het decreet houdende het voeren van een Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid (2008) werd werk gemaakt van een jeugdinformatiebeleid. 

In 2013 fusioneerde VIP Jeugd met Steunpunt Jeugd en de Vlaamse Jeugdraad in De Ambrassade. Wie zich wil verdiepen in de ontstaansgeschiedenis, de evolutie en de mogelijke toekomstige ontwikkelingen van jongereninformatie en –advies kan het handboek over jeugdinformatie in Vlaanderen & Nederland raadplegen. De hoofdauteur van dit boek, Dr. Em. Willy Faché, was ooit de oprichter van het eerste jongerenadviescentrum in Vlaanderen. Online bestellen kan via de website van Uitgeverij Garant

Willy Faché
Enkele medewerkers van De Ambrassade samen met Dr. Em. Willy Faché op de Studiedag F*ck Google, vraag het aan mij in 2016.
Sarah          Latré
Sarah Latré
 • Coördinator jeugdinformatie