[anysurfer.logo]

Inspiratietips handleiding OOG voor armoede

Inspiratietips handleiding OOG voor armoede

Exit kinderarmoede

De Ambrassade bundelde heel wat documentaires, publicaties, online filmpjes, opiniestukken, boeken, artikels over jongeren en armoede. Deze pagina is het vijfde deel van de Handleiding om de dialoog tussen jeugdwerker en begeleiders van kinderen, jongeren en gezinnen in armoede te faciliteren.

see
Vechten voor Morgen

Documentaire van Recht-Op Jongeren

Vijf jongeren in armoede geven een inkijk geven in hun leefwereld. Vijf persoonlijke verhalen die de uiteenlopende gezichten van armoede tonen. Vijf levens die getekend zijn door vooroordelen, uitsluiting en ongelijkheid, maar die evenzeer blijk geven van hoop en veerkracht.

Bekijk de trailer en bestel de documentaire via jongeren@recht-op.be. De dvd met de docu, trailer, teaser en foto's kost 15 euro. 

De documentaire Vechten voor Morgen is ook een onderdeel van een interactieve vorming die Recht-Op samen met de jongeren geeft. De vorming op maat verenigt denkkaders en theorieën over armoede met de beleving en ervaring van jongeren in armoede zelf. De vorming kost 200 euro per dagdeel.

Arm Vlaanderen

Documentaire van Panorama, in samenwerking met het OCMW

Fuck the Poor? Documentaire Het voordeel van de twijfel over sociale rechtvaardigheid

Poor Kids

Documentaire van BBC One over wat kinderen denken en voelen over opgroeien in armoede

Spelen in zwarte sneeuw

Manifest van Bruno Vanobbergen “Bijna 1 kind op 5 leeft in armoede”

Al 7 jaar komt de auteur als Kinderrechtencommissaris op voor de belangen van alle kinderen. Dit boek is zijn eerste manifest. Bruno Vanobbergen wil hiermee telkens één actueel thema onder de aandacht brengen van beleid, media en de man in de straat. Met oog voor de grote diversiteit binnen de gezinnen in armoede, de behoefte aan multidisciplinariteit in de aanpak en speciale aandacht voor de bijzondere situatie van vluchtelingenkinderen, neemt dit boek de handschoen op om kinderarmoede drastisch terug te dringen.

Wij tellen mee

Publicatie van Uit de Marge

Leren uit de werkingen met kinderen en jongeren in armoede.

Ik ben iemand/niemand

Jeugdboek van Didelez en De Pril

Ik ben iemand/niemand is een waargebeurd verhaal van Emilie en haar gezin. Ze heeft een roman geschreven over haar leven. Er komen verschillende thema’s aan bod: haar turbulente schoolcarrière, haar wilde uitgaansperiode en liefde. Maar vooral vertelt ze over een leven in armoede in onze Vlaamse welvaartmaatschappij. (Didelez, G. & De Pril, L. (2009). Ik ben iemand/niemand. Antwerpen: Uitgeverij Manteau/Standaard Uitgeverij).

Kansarmoede

Dossier van Klasse Kansarmoede is een reeks die scholen en leraren helpt om kansarme leerlingen te ontdekken én erkennen op school. Ze bevat verhalen, duiding, tips, experten aan het woord.

Dertig miljoen kinderen leven in armoede in rijke landen

Artikel van Unicef

Wereldwijd zijn er 30 miljoen kinderen in 35 geïndustrialiseerde landen. Dat is de opmerkelijke bevinding van het UNICEF-rapport 2012 'Report Card 10: Kinderarmoede meten'.

De shit waar je in zit

Jongerenmemorandum van het verticaal armoedeoverleg jongeren

Filmpje Youtube

(Kans)armoede

Pinterestbord van Martine van Overmeiren met verschillende bronnen over (kans)armoede

Heb je ze wel alle vijf?

Multimediaal project: een theaterstuk, een jeugdboek, een pedagogisch dossier van MarcHendrickx en Dirk Dobbeleers

Op een realistische maar ook respectvolle manier wordt het leven van tieners die leven in armoede geschetst. Het verhaal kan jongeren helpen om hun blik op de wereld te verruimen. Armoede is immers niet iets waar je voor kiest, eerder iets dat je overkomt.

play and experience
Uitgespeeld

Een spel over kansarmoede van De Aanstokerij

Uitgespeeld is een inleefspel van De Aanstokerij, gerealiseerd in samenwerking met Buurtwerk ’t Lampeke en Welzijnszorg. In het spel zijn er drie soorten rollen: kansrijke personages, kansarme personages en personages die niet kansrijk, maar ook niet kansarm zijn.

Spelers met een kansrijk personage krijgen een dobbelsteen met twaalf ogen. Spelers met een kansarm personage ontvangen een dobbelsteen met zes ogen. Spelers met een personage dat niet kansarm, maar ook niet kansrijk is, krijgen een dobbelsteen met tien ogen. De spelers proberen de levenssituatie van hun personage op een aantal domeinen te verbeteren door tegen elkaar te dobbelen. Over ongelijke kansen gesproken!

Weg uit dat web

Leerlingen van de 2de graad secundair onderwijs maken kennis met de verschillende domeinen van het armoedeweb. Zo krijgen de leerlingen zicht op de factoren die aan de basis liggen van armoede en de complexiteit ervan. Het is een gezelschapsspel, maar kan ook begeleidt worden door begeleiders van De Aanstokerij.

Ga naar hun webshop.

Kijk naar mij!

Steven Desanghere De circus-benadering als inspiratiebron voor het werken met kinderen en jongeren. Verhalen en denkpistes rond het omgaan met diversiteit en toegankelijkheid.

Deze publicatie is een mooie weergave van de methodieken en achtergronden die de Circusplaneet vzw gebruikt in het werken met alle kinderen en jongeren, hoe verschillend ook. Het werk is doorspekt met concrete tips en verhalen uit het werkveld. In deze publicatie geen beschrijving van hoe het nu moét dat omgaan met diversiteit, wel hoe het kàn.

do
Wegwijsgids

Verenigde Verenigingen tegen armoede Met de wegwijsgids toont 'de Verenigde Verenigingen' aan de hand van zes praktijkvoorbeelden dat verenigingen op verschillende manieren aan de slag kunnen gaan met het thema armoede. Naast deze inspirerende voorbeelden biedt de wegwijsgids ook handige tips en leessuggesties en geeft het een overzicht van organisaties en diensten die verenigingen verder op weg kunnen helpen. Of je nu een sport, milieu-, culturele, senioren- of jongerenvereniging bent, ook jouw vereniging kan mee het verschil maken in de strijd tegen armoede.

Ieder kind telt. Informatie en inspiratie voor lokale actoren in hun strijd tegen kinderarmoede. Methodiekenboek rond het belang van bestrijding van kinderarmoede, dimensies van kinderarmoede, wat lokale actoren kunnen doen en inspirerende voorbeelden.

Kapotte link gevonden? Meld het aan dorien.verhavert@ambrassade.be. Je doet er ons en de volgende lezer een groot plezier mee.