[anysurfer.logo]

Een methodiek om te evalueren: Inschalen

Een methodiek om te evalueren: Inschalen

Werkvormen
Methodiek

Dit is een interessante oefening als je een zicht wil krijgen op hoe ver de deelnemers al staan met betrekking tot een bepaalde "opdracht". Vervolgens kunnen we gaan kijken naar hoe ze een stapje verder kunnen zetten. Bijvoorbeeld: het stimuleren van creativiteit bij kinderen en jongeren. De deelnemers positioneren zich op een schaal van 0 tot 5 (van helemaal niet mee bezig tot voortdurend aandacht voor in onze werking). Zij geven wat uitleg bij hun positie. Vervolgens gaan ze kijken naar wat ze moeten doen om een stapje verder te geraken. In groepjes van 2 formuleren ze concrete acties die ze na de cursus in de praktijk kunnen uitproberen. 

Materiaal

    • Papier
    • Balpennen