[anysurfer.logo]

Een methodiek om te evalueren: Ik geef mezelf een plaats...

Een methodiek om te evalueren: Ik geef mezelf een plaats...

Werkvormen
Methodiek

De deelnemers krijgen de opdracht om met elkaar een boot te tekenen. Vervolgens plaatst iedere deelnemer zich ergens op de boot. Je kiest die plaats die iets kan zeggen over de rol en plaats die je inneemt in de groep. Daarna wordt aan iedereen een toelichting gevraagd en kan eventueel gevraagd worden of dat die rol of plaats representatief is voor andere groepen waarin de deelnemer zich ook begeeft. 

Varianten:

  • De deelnemers kunnen iets anders tekenen: een boom, voetbalveld, treinstation... 
  • Blob: de begeleiding kan een blob geven aan iedere deelnemers (zoek via google). 
  • Waar-is-Wally?: De deelnemers kunnen zichzelf aanduiden op een prent van Waar-is-Wally? 
  • Kies een figuur: De deelnemers kunnen kiezen uit verschillende soorten smurfen of disneyfiguren.
Materiaal

    • Afhankelijk van de werkvorm