[anysurfer.logo]

Een methodiek om te informeren: Hoger-Lager-gelijk

Een methodiek om te informeren: Hoger-Lager-gelijk

Werkvormen
Methodiek

Deelnemers staan in een veld met drie hoogtes (grond, stoel en tafel) de begeleiding stelt een vraag met een bepaald percentage in (vanuit een enquête).

 • De deelnemers gaan op de grond staan als ze denken dat het percentage lager is.
 • De deelnemers gaan op een stoel als ze denken dat het percentage klopt.
 • De deelnemers gaan op de tafel staan als ze denken dat het percentage hoger zou liggen. 

De score wordt bijgehouden per deelnemer als de groep niet te groot is. Wie wist het meeste? 

Materiaal

  • Tafel
  • Stoelen
  • Grond
  • Vragen/enquête