[anysurfer.logo]

Hoe informeren we jongeren in België?

Hoe informeren we jongeren in België?

Jeugdinformatie

Bestaat er in Brussel en Wallonië een WAT WAT? Ja en neen. Over de taalgrens wordt jeugdinformatie op een andere manier georganiseerd. Het zijn de organisaties CIDJ, Infor Jeunes, Jugend Info en het netwerk Bruxelles-J die samen de Franstalig én Duitstalige jongeren informeren. 

Jeugdinformatie in Wallonië: CIDJ & Infor Jeunes 

 In Wallonië zijn er twee organisaties die over alle thema’s heen jongeren informeren: CIDJ en (het iets grotere) Infor Jeunes. Ze combineren de taak & het DNA van onze JAC’s (jeugdadviescentra van het CAW), Overkop-huizen en WAT WAT. 

Zowel CIDJ als Infor Jeunes zijn eigenlijk federatie van jeugdinfo-centra: plekken waar jongeren kunnen binnen lopen voor info en advies. Iets wat de Franstalige Belgische jongeren massaal doen. Daarnaast geven CIDJ & Infor Jeunes vaak vormingen op school, hebben ze info-websites, geven ze juridisch advies via de telefoon, hebben ze chats waar jongeren kunnen naar bellen, hebben ze campagnes, watwat.be-achtige websites, enz.  

Bruxelles-J voor Brusselse jongeren 

 Uiteraard is Brussel een Belgisch buitenbeentje. Brusselse jongeren hebben het geluk in heel wat Brussels jeugdinfocentra terecht te kunnen. Dat is ook nodig want de Brusselse bevolking is gemiddeld een stuk jonger dan de rest van België. Bovendien geldt er andere wetgeving. Zie iemand dat België ingewikkeld is? 

 Zowel CIDJ als Infor Jeunes zijn actief in Brussel, maar ook themaspecieke organsiaties zoals SIEP hebben hier een centrum en een dienstverlening. Samen richtten zij Bruxelles-J op: een netwerk waarin ze de krachten bundelen. Samen maakten de Brusselse jeugdinfo-organisaties de populaire website www.bruxelles-j.be. Deze website doet een beetje wat watwat.be doet, maar ze integreerden meteen ook een chat waar dagelijks duizenden jongeren een vraag willen stellen. Deze vragen worden door een mens – geen chatbot – beantwoordt.  

Belgische jeugdinformatie in het Duits: Jugendinfo 

 Infor Jeunes heeft ook twee jeugdinfocentra die in het Duits jongeren informeren. Jugendinfo is een apart organisatie onder hen. Want behalve de taal geldt daar ook een andere wetgeving. Net als hun moederorganisatie Infor Jeunes doet Jugendinfo veel meer dan enkel een jeugdcentrum uitbaten. Evengoed organiseren ze heel wat jeugdinformatiesessies op school.  

Jeugdinformatie in Vlaanderen 

 In Vlaanderen hebben we verschillende organisaties die Vlaanderen-breed de ambitie hebben om jongeren (algemeen) te informeren en te adviseren. 

  WAT WAT is het Vlaamse antwoord op jeugdinformatie. Sinds 2018 doen we dat vooral digitaal. Voor 2018 kozen we ervoor om jongeren te bereiken op plaatsen waar ze fysiek zijn. Met de Jongerengids kreeg elke scholier een exemplaar op school toegestopt, met de jeugdinfozuilen & de brochures brachten we papieren jeugdinfo op plaatsen waar jongeren zijn. Sinds de komst van WAT WAT focussen we ons een digitale strategie: jongeren informeren op plaatsen waar ze online zijn. 

 Naast WAT WAT zijn er honderden organisaties die jongeren op hun manier informeren. Maar vaak doen ze dat op 1 specifiek onderwerp. Heel wat van deze organisaties zitten in het WAT WAT netwerk: ze maken artikels voor watwat.be, volgen inspiratiesessies bij WAT WAT of hebben de ambitie om de kwaliteit van hun jeugdinfoproducten naar een hoger niveau te tillen. 

Advies gebeurt Vlaanderen-breed door zowel JAC (CAW), Overkop-huizen (Agentschap Opgroeien) en CLB’s (Centrum Leerlingenbegeleiding). Dit zijn de jeuginfo-centra van Vlaanderen. Ze doen het anders dan in Wallonië, maar zijn evenzeer succesvol.  

Andere taal, maar de Belgische en Europese principes zijn dezelfde 

Zowel CIDJ, Infor Jeunes, Jugendinfo & WAT WAT hebben een andere aanpak, maar in essentie hebben ze een gelijkaardige missie voor ogen. Jongeren op een kwaliteitsvolle manier informeren. Samen zitten ze ook in het ERYICA netwerk: een Europees netwerk voor jeugdinfo & -advies. 

 Sinds 2022 komen de Belgische spelers jaarlijks samen om uit te wisselen, elkaar te inspireren en elkaar aan te vuren.