[anysurfer.logo]

Een methodiek om te discussiëren en te informeren: Het forum !

Een methodiek om te discussiëren en te informeren: Het forum !

Werkvormen
Methodiek

De Oude Romeinen komen samen in het amfitheater. Daar bespraken ze alles wat hen aanbelangd. 

Er zijn een aantal elementen die opgebouwd moeten worden:

  • Een spreekgestoelte 
  • Een jurybank 
  • Een tribune (kan simpel gemaakt worden met stoelen) 

Je kan dit zelf aanvullen. 

De deelnemers kunnen verschillende rollen opnemen:

  • Jury 
  • Romeinse soldaten die de vrede moeten bewaken. 
  • De begeleiding is de voorzitter van het forum. Hij bepaalt wie spreekt en wat er gebeurt. 
Je kan dit zelf aanvullen. 

Om deze voorbereiding klaar te zetten kan er een knutselactiviteit voorafgaan of zelfs tijdens het forum plaatsvinden. 

Dit forum kan verschillende doelen hebben:

  • Peilen naar verwachtingen. 
  • Bepaalde onderwerpen introduceren 
  • Discussiëren over een bepaald onderwerp. 
  • Vaardigheden oefenen zoals spreken voor een groep, argumenteren... 

De voorzitter laat de deelnemers zich eventueel voorbereiden afhankelijk wat het doel is. De groep wordt dan in twee of meerdere groepen ingedeeld, afhankelijk van de verschillende standpunten. Ze bereiden hun argumentatie voor en krijgen eventueel tips mee op voorhand waarop ze moeten letten. Als het onderwerp nog niet gekend is in de groep, dan wordt er een korte uitleg gegeven over het onderwerp. 

Indien het doel is om te peilen naar verwachtingen, dan is deze werkvorm eerder een knutselactiviteit waarin de deelnemers zich inleven in de Romeinse sfeer en ondertussen bouwen aan hun forum. De deelnemers worden aangemoedigd door de begeleiding (die zich bijvoorbeeld inkleden als Romeins proletariaat) om hun verwachtingen te verkondigen op het spreekgestoelte. Iedereen komt dan luisteren naar wat de verwachtingen zijn van die persoon. Wie ook die verwachting heeft of er zich in kan vinden, roept 'AVE!' 

Materiaal
Veel knutselmateriaal
Verkleedkleren

Stoelen