[anysurfer.logo]

Handleiding werken met competenties

Handleiding werken met competenties

Competenties & talenten

Deze handleiding biedt vragen en tal van voorbeeldoefeningen aan om op een kwaliteitsvolle manier te werken aan het zichtbaar maken, waarderen, beoordelen en ontwikkelen van competenties (wat we in het algemeen het Herkennen van Verworven Competenties – of HVC – noemen). 

Mensen leren dagelijks in heel diverse levenssferen: het gezin, de werkvloer, de vriendenkring, als vrijwilliger. In verschillende contexten bouwt ieder zo competenties op. Omdat veel van die competenties in minder klassieke leerplekken of minder formele leeromgevingen worden verworven, zijn ze vaak niet direct bekend: in de eerste plaats voor de persoon zelf, maar ook vaak voor de directe omgeving en nog veel minder voor de grote ‘buitenwereld’. 

Socius, de Ambrassade, Faro en VVJ gaven de opdracht om een handleiding te schrijven om aan de slag te gaan met competenties. Als steunpunten, belangenbehartigers en/of koepels hebben wij de voorbije jaren tal van organisaties in de jeugdsector, het sociaal-cultureel volwassenenwerk en de erfgoedsector begeleid en ondersteund in competentiegericht werken. Deze handleiding is gebaseerd op een gemeenschappelijke visie van enkele werkvelden die hier al enkele jaren ervaring mee hebben, met name de jeugdsector, het sociaalcultureel volwassenenwerk en de erfgoedsector.

Je vindt de handleiding rechts bovenaan deze pagina.