[anysurfer.logo]

Een methodiek om kennis te maken: Gotcha met vraagjes

Een methodiek om kennis te maken: Gotcha met vraagjes

Werkvormen
Methodiek

Iedere deelnemer krijgt een naam en een vraag. Het is de bedoeling dat de vraag beantwoord wordt door de opgegeven persoon. Als degene aan wie je de vraag moet stellen jouw vraag beantwoordt, is die dood. Jij neemt dan hun vraag en naam over en probeert bij je volgend slachtoffer. 

Dit spel kan ook doorheen een hele cursus gespeeld worden. 

Materiaal

    • Evenveel vragen als deelnemers + per vraag een naam van een deelnemer.