[anysurfer.logo]

Gotcha met vraagjes

Gotcha met vraagjes

Werkvormen

Iedere deelnemer krijgt een naam en een vraag. Het is de bedoeling dat de vraag beantwoord wordt door de opgegeven persoon. Als degene aan wie je de vraag moet stellen jouw vraag beantwoordt, is hij dood. Jij neemt dan zijn vraag en naam over en probeert bij je volgend slachtoffer. 

Dit spel kan ook doorheen een hele cursus gespeeld worden. 

Materiaal
evenveel vragen als deelnemers + per vraag een naam van een deelnemer.