[anysurfer.logo]

Geheim agent

Geheim agent

Werkvormen

Men splitst de groep in twee├źn. Elke groep nummert zich van 1 tot... De twee groepen staan op een afstand van elkaar, met de ruggen naar elkaar toegekeerd. De spelleider roept een nummer en de aangeduide personen komen naar het midden gelopen, nog steeds met de ruggen naar elkaar toe. 

De andere deelnemers mogen zich omdraaien en pogen, door middel van gebaren, aan de speler in het midden duidelijk te maken wie achter hem staat. Na enkele beurten kan je de groepen herindelen. 

Materiaal
geen