[anysurfer.logo]

Foto's en filmpjes in tijden van GDPR

Foto's en filmpjes in tijden van GDPR

Zakelijk organisatiebeleid
Foto's en filmpjes in tijden van GDPR: wat kan?

De GDPR-regelgeving waakt over alle persoonlijke gegevens van Europese burgers. Als organisatie moet je sinds 25 mei 2018 een pak omzichtiger omspringen met de gegevens die je verzamelt, hoe je ze gebruikt en hoe je ze beveiligt. 

Rond het gebruik van foto’s en filmpjes, en dan zeker van minderjarigen, bestond tot nog toe wat verwarring rond wat wel en niet kan. De GDPR-wet lijkt te bepalen dat minderjarigen tot 18 jaar enkel toestemming kunnen geven samen met hun ouders/wettelijke vertegenwoordigers, maar in de praktijk is dit weinig realistisch. Daarom wordt een soepelere behandeling toegestaan. We leggen hieronder even uit wat die inhoudt.  

Onder de 12 jaar: ouders moeten toestemming geven

Voor -12-jarigen is de situatie eenvoudig: de ouders of wettelijke vertegenwoordigers moeten toestemming geven voor het gebruik van beeldmateriaal van de kinderen, punt aan de lijn.

14 jaar en ouder: kind kan zelf toestemming geven

Anders dan de GDPR-wetgeving zelf bepaalt, wordt o.a. op de site www.ikbeslis.be genuanceerd dat jongeren vanaf 14 jaar zelf toestemming kunnen geven om beeldmateriaal te laten gebruiken. Dit heeft alles te maken met het concept “voldoende onderscheidingsvermogen”, oftewel het moment vanaf wanneer iemand in staat is om zelfstandig beslissingen te maken. 

In de praktijk schommelt de leeftijdsgrens vanaf wanneer iemand wordt beschouwd voldoende onderscheidingsvermogen te hebben tussen 12 en 14 jaar. Om op veilig te spelen gebruik je dus best de ondergrens van 14 jaar – dat wordt ook zo aangeraden op www.ikbeslis.be

Vanaf 14 jaar kan een jongere dus zelf toestemming geven voor het gebruik van beeldmateriaal. De extra toestemming van ouders is handig, maar in de praktijk niet noodzakelijk. 

En tussen 12 en 14 jaar?

Voor kinderen tussen 12 en 14 jaar is er eigenlijk geen helder antwoord. Je zou kunnen argumenteren dat bepaalde kinderen al vanaf 12 jaar voldoende onderscheidingsvermogen hebben om deze toestemming te kunnen geven, maar dat is erg afhankelijk van kind tot kind. 

Daarnaast is er ook het precedent in de federale GDPR-wetgeving waarbij kinderen vanaf 13 jaar al hun toestemming kunnen geven voor “het gebruik van producten van de informatiemaatschappij” – lees: een Facebook- of Instagram-profiel kunnen opstarten. Gek genoeg wordt deze leeftijdsgrens niet opnieuw gebruikt in de context van beeldmateriaal. 

Om veel verwarring en chaos op dit punt te vermijden en je organisatie goed in te dekken, raden we je daarom toch aan om tussen 12 en 14 jaar nog om de toestemming van de ouders of wettelijke vertegenwoordigers te vragen. Zo ben je zeker dat je niet met conflicten geconfronteerd wordt.