[anysurfer.logo]

Enquête

Enquête

Werkvormen

Wanneer de cursisten toekomen of bvb. voor de middagpauze met het oog op de sessie in de namiddag, kan je ze een enquête laten invullen. Hierbij kan je gebruik maken van ja/nee vragen, scores geven van 1 tot 5, open vragen, ... De begeleiding kan dan de enquêtes verwerken en je kan bijvoorbeeld mensen onderverdelen in verschillende groepjes afhankelijk van gelijkgezinden, tegengestelden, kennis, ervaring... 

Materiaal
enquêtes