[anysurfer.logo]

Een methodiek om te peilen naar de beginsituatie en de groepen te verdelen: Enquête

Een methodiek om te peilen naar de beginsituatie en de groepen te verdelen: Enquête

Werkvormen
Methodiek

Wanneer de cursisten toekomen of bijvoorbeeld voor de middagpauze met het oog op de sessie in de namiddag, kan je ze een enquête laten invullen. Hierbij kan je gebruik maken van ja/nee vragen, scores geven van 1 tot 5, open vragen, ... 

De begeleiding kan dan de enquêtes verwerken en je kan bijvoorbeeld mensen onderverdelen in verschillende groepjes afhankelijk van gelijkgezinden, tegengestelden, kennis, ervaring... 

Materiaal

Offline:

    • Enquêtes op papier
    • Balpennen

Online:

    • Een online tool als SurveyMonkey, Survio, Google Formulieren, Microsoft Forms, ...