[anysurfer.logo]

Dixit methodieken

Dixit methodieken

Werkvormen

Kennismaking

  • Alle DIXIT kaarten liggen verspreid op tafel. De deelnemers kiezen één kaartwaar ze iets van zichzelf in herkennen (van hobby tot lievelingskleur, tot studierichting tot schoenmaat). Als iedereen een kaart gekozen heeft, stellen ze zichzelf voor a.d.h.v. van hun gekozen kaart. 
  • Iedereen krijgt een willekeurige DIXIT kaart. Het is aan de deelnemers om hun fantasie de vrije loop te laten gaan en iets te zoeken in de kaart dat ze aan henzelf kunnen linken. 

Verdeelmethodiek

De deelnemers krijgen een willekeurige DIXIT kaart. De deelnemers aan in gesprek met elkaar en vormen duo’s op basis van kaarten die op één of andere manier een link met elkaar bevatten.  

Discussie op gang brengen

Er hangen een aantal DIXIT kaarten op in de ruimte. De kaarten geven een bepaalde emotie weer (droevig, angstig, boos, opgewerkt, nieuwsgierig, …). Er worden stellingen voorgelezen. Per stelling kiezen de deelnemers welke emotie deze bij hen oproept. Ze gaan aan de kaart staan die hun emotie het beste weergeeft. De deelnemers gaan in gesprek met elkaar waarom ze bij een bepaalde kaart staan (kleine groepjes). Als ze door het gesprek tot de conclusie komen dat hun emotie niet overeenkomt met de andere deelnemers, mogen ze bij een andere kaart gaan staan. Nadien gebeurt er een korte terugkoppeling in de grote groep. 

Verhaallijnen bedenken

De deelnemers worden in groepjes per 3 gedeeld. Elk groepje trekt drie willekeurige DIXIT kaarten. Op basis van de drie kaarten verzinnen ze een verhaal waaraan ze hun activiteit met de leden of hun kamp aan kunnen ophangen. 

Complimenten geven

De deelnemers zoeken een DIXIT kaart die bij een positieve eigenschap van hun linkerbuur past. We doen een tour de table om complimenten te geven aan elkaar!

Reflecteren

  • Elke deelnemer kiest een DIXIT kaart die een positieve eigenschap van je rechterbuur zou kunnen omschrijven dat je graag zelf meer zou bezitten of onder de knie krijgen. 
  • Persoonlijke reflectie: zoek een DIXIT kaart die een positieve eigenschap weergeeft in je leidingsploeg. 
  • Groepsreflectie: kies een DIXIT kaart uit die weergeeft waar je leidingsploeg nog in kan groeien.  

Dag afsluiten

Elke deelnemer kiest drie kaarten a.d.h.v. van drie vragen:

  • Wanneer beleefde je het meeste fun tijdens de workshop (kan vervangen worden door kamp, activiteit, …)? 
  • Wat ga je (of wil je) liever vergeten? 
  • Wat neem je zeker mee naar een volgende workshop, activiteit? 
We reconstrueren de dag door de kaarten in een volgorde te leggen. De deelnemers denken na over hun drie situaties en op welk moment van de dag ze plaatsvinden. Op die manier maken we een overzicht van de dag. 

Beelden