[anysurfer.logo]

​​Dit was de partnerdag ’t Is aan u!​

​​Dit was de partnerdag ’t Is aan u!​

Jeugdinformatie - Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenbeleid - Lokaal Jeugdbeleid - Bovenlokaal Jeugdbeleid

Op vrijdag 28 april kwamen meer dan 30 organisaties samen om elkaar te leren te kennen op de partnerdag van ’t Is aan u!

De laatste maanden zijn wij druk bezig geweest om plannen te smeden. Ons doel? Om jongeren zich te laten thuis voelen in de verkiezingen van 2024. Ondertussen beginnen onze ambitieuze plannen meer en meer vorm te krijgen. Omdat we nog steeds vinden dat dit project alleen maar sterker wordt met hoe meer mensen we samenwerken, wouden we alle organisaties samenbrengen die interesse hebben om jongeren te verwelkomen in de verkiezingen van 2024.

Er kwamen 33 organisaties over de vloer waaronder onderwijspartners, lokale besturen, jeugdwerk, mediaspelers, maar ook een museum, een politieke jongerenbeweging, … Door verschillende sectoren uit te nodigen konden we op expertise van verschillende hoeken rekenen. Ook alle beleidsniveaus waren vertegenwoordigd, zowel lokaal, Vlaams, federaal, als Europees.

We willen alvast iedereen die erbij kon zijn bedanken voor hun enthousiasme en input. Samen maken we onze droom een werkelijkheid: elkaar versterken over sectoren en beleidsniveaus heen. 

Dit was het programma

Tijdens deze dag gaven we wat meer concrete info over waarom we dit project gestart zijn en waar we nu staan op dit moment. We gaven mensen ook de kans om over enkele topics uit te wisselen en daarna gezellig met elkaar een babbeltje te doen. Wat nemen we hieruit mee?

Plenair

Eerst lieten we enkele jongeren aan het woord van Team ’t Is aan u! Eline vroeg aan het publiek: hoe was het voor jullie om te gaan stemmen voor de eerste keer? Met welke vragen zat je, waarom ging je stemmen, waar kreeg je info, …?  

Manon gaf ons een aantal aandachtspunten mee die we niet mogen vergeten. Dat jongeren als 10% van alle stemmers een groot verschil kunnen maken, maar dat ze niet veel vertrouwen hebben in de politiek. Dat informatie duidelijk, transparant en op jongerenmaat moet zijn. Dat we moeten rekening houden met de kracht van sociale media. Dat we actief moeten samenwerken om drempels te verlagen om deel te kunnen nemen aan die verkiezingen.

Batu eindigde met een oproep om samen te werken, om verbindingen en connecties te zoeken over organisaties heen. Zo kunnen we allemaal samen jongeren centraal zetten in de verkiezingen van 2024.

Onze directeur Eva nam daarna het woord om te vertellen hoe De Ambrassade deze oproep wil bijstaan. Bijna 1 miljoen jongeren gaan in België in 2024 voor het eerst stemmen. Alle verkiezingen vallen in 1 jaar. Heel wat spelregels zijn veranderd met de toevoeging van het Europese stemrecht 16 en de afschaffing van lokale opkomstplicht in Vlaanderen. Na 10 maanden gesprekken met allerlei organisaties van verschillende sectoren voelen we veel urgentie om hiermee aan de slag te gaan, maar ook veel bereidheid om er iets mee te doen. Daarom blijven we gaan voor dezelfde drie pijlers waar we mee gestart zijn: 

  • Team ’t Is aan U: een project voor, maar vooral door jongeren
  • De website: een verzamelplaats voor alle info en tools van partners
  • Februari 2024: de jongerenmaand waar we jongeren op podium willen zetten 

Uitwisselingen

We wisselden in verschillende groepen uit over drie onderwerpen in dit project, in twee rondes:

Team ’t Is aan u!: het traject van de vrijwilligers 

Er werd nagedacht over hoe we inclusief kunnen jongeren aantrekken om mee te doen. Hierbij merkten we dat het heel krachtig is om jongeren dit te laten uitleggen aan jongeren. We gaan hiermee ook aan de slag voor de informatiemomenten (speeddate avonden). Er moet ook ruimte zijn voor jongeren om hun ‘ding’ in dit grote project te vinden: dus er zijn duidelijke verwachtingen nodig, maar ook genoeg vrijheid voor persoonlijke interesse. 

Jeugdinformatie: welke info hebben jongeren nodig rond het onderwerp van de verkiezingen?

Er is al heel veel materiaal, dus het wordt de kunst om dit aanbod allemaal visueel en duidelijk te maken. Zo kunnen scholen en jeugdwerk dit op maat brengen naar hun achterban. Het werd ook duidelijk dat jongeren nu al overspoeld worden met informatie, dus we moeten zeker investeren in de menselijke kant – investeren in mensen die het hen kunnen brengen, in plaats van enkel investeren in materiaal. Dit sluit aan bij de handelingsverlegenheid die leerkrachten voelen, omdat ze schrik hebben voor polarisatie in hun klas en de serieuze gevolgen daarvan. We moeten dus ook zien dat zij genoeg versterkt en ondersteund worden.

Rol van onderwijs en lokale besturen: hoe kunnen we samenwerken om de verkiezingen tot bij jongeren te brengen? 

Er werd nagedacht over hoe we voor iedere gemeente en school een haalbaar en op maat idee kunnen maken. Van heel minimaal tot all the way, van klein tot groot. Hierrond werd ook besproken hoe we ervoor kunnen zorgen dat we niet enkel de jeugddienst meepakken, maar heel de gemeente en het onderwijs, om zo de verantwoordelijkheid en het werk ook te delen.