[anysurfer.logo]

Dit was de Masterclass #KrachtvanDiversiteit

Dit was de Masterclass #KrachtvanDiversiteit

Kracht van Diversiteit
Masterclass #KrachtvanDiversiteit - publiek

Op donderdag 17 januari 2019 organiseerde De Ambrassade de masterclass #krachtvandiversiteit ‘interculturalisering’. Op deze pagina kan u alle materiaal van deze boeiende dag terugvinden.

Deze masterclass #KrachtvanDiversiteit vertrok vanuit de theorie in de visienota diversiteit in/en het jeugdwerk. De theorie heeft het over ‘van de niche naar de kern’ en ‘van welkom zijn’ naar ‘volwaardige participatie’.

We merken dat heel wat organisaties verdere stappen willen zetten en zo meer kansen willen creëren binnen hun eigen structuren, zodat de participatie (de stem) van kansengroepen vergroot binnen hun organisaties.

Maar hoe begin je hieraan?

Hoe zorg je ervoor dat je een sterk diversiteitsbeleid uitzet in je eigen werking, dat gedragen is door al je collega's en je vrijwilligers? Hoe begin je aan zo'n beleid?

En hoe krijg je dat helemaal ingebed in je organisatie? Dat waren vragen die we probeerden te beantwoorden tijdens de masterclass.

We startten de dag met een welkomswoord van Frederique Loones, coördinator #jeugdwerkwerkt  

Jeugdwerk werkt. Maar veel jeugdwerkers kunnen niet zo goed uitleggen waarom jeugdwerk zo goed werkt. Er is geen precieze definitie van het jeugdwerk. We zijn samen op zoek gegaan naar gemeenschappelijkheden van het jeugdwerk. Het jeugdwerk dat is een plek waar jongeren echt jong kunnen zijn. Een levenshouding waar jongeren centraal staan. Een sector die steeds in beweging is. Het jeugdwerk is divers in doelgroep en activiteiten, werkt op kruispunten en experimenteert,..

Om te kunnen vertellen wat het jeugdwerk nu net zo goed maakt, hebben De Ambrassade en het jeugdwerk een taal ontwikkeld en een agenda voor de toekomt. Er zijn vijf grote toekomstuitdagingen om relevant te blijven in de samenleving. Hierover organiseren wij drie masterclasses. Dit is de eerste van de drie. De volgende twee gaan over de kracht van de stem en de kracht van kruispunten.

Maar hoe zet je in op diversiteit? Met De Ambrassade maakten we al een visienota, een masterplan diversiteit in het jeugdwerk en lanceerden we een toolbox. Ons werk is nog niet af als we met het jeugdwerk een reële afspiegeling willen zijn van de samenleving. In de volgende beleidsnota van De Ambrassade moet er meer ambitie zijn. Praten over diversiteit doet pijn, is ongemakkelijk, maar het is ook ontzettend boeiend!  

Masterclass #KrachtvanDiversiteit - Sabrine

Hierna kwam Sabrine is een jonge vrouw van 23 jaar schrijfster, feminist en adviseur bij de Vlaamse jeugdraad.

Sabrine Ingabire – schrijfster, feminist, adviseur bij de Vlaamse jeugdraad.

Sabrine bracht een boeiende lezing rond machtsverhoudingen, bondgenootschap, intersectionaliteit en waarom je meer diversiteit rond de tafel moet krijgen als we willen spreken over een geslaagde inclusieve samenleving. Zij hecht heel veel belang aan taal. Woorden als racisme, blank en white supremacy zijn geen onbeladen woorden. Als je je wilt openstellen naar andere mensen moet je zorgen dat zij zich veilig voelen. Dat betekent volgens Sabrine bijvoorbeeld ook dat je geen termen gebruikt die onderdrukking in de hand werken.

Enkele quotes van Sabrine

“Je kan ook onderdrukt worden vanwege heel aantal andere dingen. Mensen zijn veel dingen tegelijkertijd. We kijken te weinig naar mensen met een intersectionele bril. Al deze vormen van onderdrukking moeten bestreden worden zonder enige vorm van hiërarchie”

“We zijn allemaal lid van éénzelfde maatschappij en voeren één gezamenlijke strijd. Een rijke zwarte vrouw en een arme witte man voeren één strijd en hebben er allebei baat bij om de onderdrukking de wereld uit te helpen.”

"Het is niet genoeg om te zeggen iedereen is welkom bij ons. Discriminatie bestrijd je actief. Dus ga opzoek naar de mechanismes die ervoor zorgen dat niet iedereen komt."

"Je moet de schuldgevoelens die je hebt, omdat je geprivilegieerd bent helemaal opzij zetten. Dat is tijdverlies. Jongeren en kinderen die niet in je organisatie kunnen komen, hebben daar niks aan.”

“ We praten niet over ongelijke machtsstructuren om je schuldig te doen voelen, maar om de structuren weg te werken. Wat betekent dat concreet ? Dat betekent niet dat je je plaats helemaal moet gaan afstaan, het is en/en verhaal waarin iedereen het verdient om een plek te krijgen.”    

Masterclass #KrachtvanDiversiteit - Landry
Landry Mawungu - Directeur Minderhedenforum

Het Minderhedenforum is een bovenlokale organisatie die 1200 etnisch-culturele verenigingen in Vlaanderen en Brussel ondersteunt en mensen met een migratieachtergrond een stem geeft. Het Minderhedenforum strijdt voor een volwaardige participatie van mensen van een migratieachtergrond. Ze doen heel veel projecten op het beleid en op het terrein. Bijvoorbeeld het scan en do project.

Ook Landry benadrukte het belang van taal.

“Er zijn heel veel woorden die te maken hebben diversiteit en migratie. Woorden als cultuursensititief, laagdrempeligheid, toegankelijkheid, interculturalisering, geïntegreerd jeugdbeleid, … Dus inderdaad taal is belangrijk.”

“Maar we moeten ook vooral focussen op wat we willen bereiken en dat is volwaardige en evenredige participatie. Niet alleen in kwaliteit, maar ook in kwantiteit. Jeugdwerk moet jongeren met een migratieachtergrond niet alleen bereiken, maar ook ruimte geven.”

Meten is weten

Landry stond stil bij enkele cijfers van diversiteit in het jeugdwerk. Hij vertrok vanuit het perspectief van de samenleving en zoemde in op het jeugdwerk.

Als we gaan kijken naar de diversiteit van het lokale middenveld is er ook geen sprake van een gelijkwaardige participatiegraad. Landry nam een paar cijfers onder de loop. Als we kijken naar het aandeel personen met een migratieachtergrond in het vrijwilligersbestand van een organisatie dan zit de jeugdsector in de middenmoot. In 70% van alle jeugdwerkorganisaties heeft minder dan 5% van de vrijwilligers een migratieachtergrond. Wanneer er dan wordt gekeken naar de vrijwilligers in de hoogste bestuursorganen dan zien we dat 69% van de jeugdwerkorganisaties. 0% vrijwilligers heeft met een migratieachtergrond in de hoogste bestuursorganen. De jeugdsector scoort wel iets hoger als we gaan kijken naar het bereik van het aantal jongeren met een migratieachtergrond. De helft bereikt tussen de 6%-40% jongeren met een migratieachtergrond.

Tenslotte nam hij ons mee in hoe je als organisatie en/of sector aan het werk moet gaan wil je herverdelen en/of interculturaliseren. Hij gaf ons enkele handvatten.  

Panelgesprek

We sloten de voormiddag af met een panelgesprek waarin we in gesprek gingen rond de thema uit de visienota diversiteit in/en het jeugdwerk: ‘van de niche naar de kern’ of ‘van welkom zijn tot volwaardig participeren.

De panelleden:

  • Sabrine Ingabire (activiste, schrijfster, rechtenstudent, adviseur bij de Vlaamse Jeugdraad)
  • Stefaan Vandelacluze (Directeur Mooss vzw)
  • Ikrame Kastit (Van Uit de Marge/ CMGJ, heeft meegewerkt aan het masterplan diversiteit in het jeugdwerk)
  • Youssef Kobo (schrijver, oprichter ”A Seat at a Table”) 

twitter Masterclass #KrachtvanDiversiteit
twitter Masterclass #KrachtvanDiversiteit 3

Namiddagsessie

Veranderingsprocessen - Streetwize

Jij begrijpt de nood aan een diversiteitsbeleid, nu de rest van je organisatie nog! Hoe zorg je ervoor dat jullie niet vastlopen op deze verandering? Hoe creëer je een draagvlak? Tijdens deze workshop krijg je concrete handvatten aangereikt om een geslaagd veranderingsproces binnen jouw organisatie te lopen. De workshop zoomt in op ratio, emotie en gedrag. Drie sleutelelementen voor een succesvolle verandering binnen organisaties. De sessie werd gegeven door Hans Lamberts van Streetwize

Fusion Team – UIT DE MARGE/CMGJ VZW

De naam "FUSION TEAMS” verwijst naar het idee van complementariteit binnen teams en de overtuiging dat diversiteit een organisatie sterker maakt. De ‘U’ is als in ‘you’ en verwijst naar de werknemer als individu, naar teams van individuen, met elk hun eigenheid waarvan het samenspel ‘diversiteit’ heet.

De sessie werd gegeven door Ikrame Kastit en Stijn Belmans van Uit De Marge/CMGJ

Scan & Do - MINDERHEDENFORUM

Scan&Do – Minderhedenforum is een meerjarig traject op maat van kunst- en cultuurorganisaties, waarbij aan de hand van grondige analyse, individuele begeleiding, teamsessies e.a. wordt gewerkt aan het duurzaam interculturalisatie van de organisatie.

De sessie werd gegeven door Mathieu Charles van het minderhedenforum

(Diversiteit)beleid – HRWIJS/VERSO

Hoe maak je concreet werk van een diversiteitsbeleid in je organisaties? Wanneer je kiest als organisatie om te werken rond diversiteit, dan wordt het een organisatiekeuze. Deze keuze zal gevolgen hebben voor het personeelsbeleid, vrijwilligersbeleid, de samenstelling van je bestuurders, enz. Tijdens deze workshop gaan we na hoe je dit best aanpakt. We overlopen een stappenplan dat je begeleidt naar een concreet diversiteitsbeleid. En we bekijken voorbeelden uit andere sectoren.

De sessie werd gegeven door Mieke Mertens (HRWIJS/VERSO) en Gil Géron (coach voor mens en omgeving).