[anysurfer.logo]

Diareeks met bespreking

Diareeks met bespreking

Werkvormen

Als inleiding op een thema wordt een vooraf samengestelde diamontage getoond. Na de voorstelling krijgen de groepsleden de kans om even stoom af te blazen, waarna de verwerking kan beginnen aan de hand van een kringgesprek. Je kan ook voor de voorstelling één of enkele vragen formuleren. Deze kunnen dan het uitgangspunt van het verdere gesprek vormen. 

Materiaal
Diareeks, vragen