[anysurfer.logo]

De Vrijetijdsmonitor

De Vrijetijdsmonitor

Lokaal Jeugdbeleid

Met de lokale vrijetijdsmonitor willen het Departement Cultuur, Jeugd en Media (CJM), Sport Vlaanderen en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) de lokale besturen ondersteunen om een cultuur-, jeugd- en sportbeleid op hun maat uit te bouwen.

Tegen het einde van 2018 worden alle mogelijke interessante en bruikbare gegevens over het lokaal vrijetijdsbeleid verzameld. Voor vele initiatieven is het lokale bestuur zelf de drijvende kracht. Om dit in beeld te brengen, is er een registratietool voor de gemeenten, de vrijetijdsmonitor, ontwikkeld.

Cijfergegevens zijn een belangrijke tool om lange termijn beleid te kunnen uit bouwen. Na het wegvallen van het cijferboek lokaal in 2015. Zal deze vrijetijdsmonitor de enige gegevens bevatten rond lokaal jeugdbeleid die we op Vlaams niveau kunnen raadplegen. Hierdoor hebben we ook geen goed zicht op de gevolgen van de uitholling van de decretale bepalingen voor lokaal jeugdbeleid.