[anysurfer.logo]

Een methodiek om te evalueren: Dambord

Een methodiek om te evalueren: Dambord

Werkvormen
Methodiek

Op tafel ligt een dambord. Elke deelnemer heeft een pion. In sommige vakjes liggen kaartjes met te evalueren onderwerpen op. Elk om de beurt mag een deelnemer hun pion verplaatsen. Komt iemand op een vakje met een kaartje, dan wordt dit kaartje omgedraaid en voorgelezen. Iedereen zegt hun mening over dit onderwerp. 

Tijdens de discussie noteert iemand kernwoorden op een flap om een overzicht te krijgen van alle gegevens die verzameld werden. 

Materiaal 

  • Tafel
  • Dambord
  • Voor elke deelnemer een pion
  • Kaartjes met evaluatieonderwerpen op
  • Flappen 
  • Alcoholstiften