[anysurfer.logo]

Blind boetseren

Blind boetseren

Werkvormen

  • De deelnemers zitten op een stoel in een halve cirkel of op de grond 
  • Iedere deelnemer krijgt een briefje met de naam van het lichaamsdeel 
  • De groep tracht samen één beeld van een reële deelnemer te maken of gewoon een lichaam 
  • Zonder te kijken boetseert men het lichaamsdeel met de handen onder tafel of achter de rug 
  • Nadien tracht men het lichaam stuk voor stuk samen te stellen 

Locatie
kan op elke locatie 

Materiaal
plasticine kaartjes met lichaamsdelen