[anysurfer.logo]

Een methodiek om te prikkelen over het onderwerp: Blind boetseren

Een methodiek om te prikkelen over het onderwerp: Blind boetseren

Werkvormen
Methodiek
 • De deelnemers zitten op een stoel in een halve cirkel of op de grond 
 • Iedere deelnemer krijgt een briefje met de naam van het lichaamsdeel 
 • De groep tracht samen één beeld van een reële deelnemer te maken of gewoon een lichaam 
 • Zonder te kijken boetseert men het lichaamsdeel met de handen onder tafel of achter de rug 
 • Nadien tracht men het lichaam stuk voor stuk samen te stellen 
Materiaal

  • Plasticine 
  • Kaartjes met lichaamsdelen
  • Stoelen
  • Tafels