[anysurfer.logo]

Een methodiek om te peilen naar de beginsituatie: Bingo

Een methodiek om te peilen naar de beginsituatie: Bingo

Werkvormen
Methodiek

Elke deelnemer krijgt een blad met een raster met daarin vragen die betrekking hebben op ervaringen met de inhoud van de cursus. Bijvoorbeeld: Heb jij al eens zelf een spel gemaakt? Ben je altijd de eerste die wel even uitlegt hoe een spelletje ook alweer gaat? Komen mensen met hun verhaal naar jou toe? Heb je al eens een lied aangeleerd? Heb je toneelervaring? 

De deelnemers stellen deze vragen aan de andere deelnemers. Bij een positief antwoord mag de vragensteller de naam van degene die antwoord gaf noteren in het vakje waarin de vraag vermeld staat. Op dit blad moet je nu proberen om een vier op een rij te krijgen van namen. Belangrijke voorwaarde: in elke kolom of rij mag elke naam maar een keer voorkomen. 

Materiaal

    • Papier met rasters op
    • Balpennen