[anysurfer.logo]

Een methodiek om kennis te maken: Bemachtig de stoel

Een methodiek om kennis te maken: Bemachtig de stoel

Werkvormen
Methodiek

  1. De groep zit in een cirkel, terwijl één deelnemer in het midden staat.
  2. Deze deelnemer zegt iets dat typisch is voor hun. Bijvoorbeeld: "Ik heb twee broers".
  3. Iedereen die twee broers heeft, moet nu van plaats wisselen. De speler die in het midden staat, probeert op een stoel te gaan zitten.
  4. De persoon die niet op een stoel kan gaan zitten, moet nu in het midden gaan staan en iets typisch over zichzelf zeggen.

Materiaal

    • Stoelen