[anysurfer.logo]

Automechaniek

Automechaniek

Werkvormen

De deelnemers krijgen een grote tekening van een auto met de verschillende onderdelen duidelijk zichtbaar. Ze vullen namen of handelingen in bij elk onderdeel. Elementen die gebruikt kunnen worden: rem, motor, versnelling, verwarming, lichten, veiligheidsgordel, wielen, brandstof, …Nadien wordt eens gekeken naar: wie is de motor van de groep, wie staat af en toe op de rem. 

Begeleidingstips: Er kan met deze techniek ook een ander aspect worden belicht (bijvb. Bij de evaluatie van een activiteit): wat maakt dat iets goed loopt (rijdt), hoe kunnen we dit verbeteren (brandstof), … Je kan de deelnemers ook een ander voertuig laten kiezen (vliegtuig, vlot, fiets,…).

Materiaal
Kopies van een auto met onderdelen, zoveel als er deelnemers van het gesprek zijn.