[anysurfer.logo]

Een methodiek om te brainstormen en te discussiëren: Associatiespel

Een methodiek om te brainstormen en te discussiëren: Associatiespel

Werkvormen
Methodiek
Eerste stap

De gespreksleiding schrijft een kernwoord in het midden van het bord of papier (in een cirkel of vierkant). De groepsleden schrijven rond dit woord een idee op dat het eerst in hen opkomt bij het lezen van het kernwoord. Het is belangrijk dat ze er niet te lang over nadenken. Daarom is het handig om enige druk uit te voeren. Bijvoorbeeld: als je te lang treuzelt, krijg je een bol op je gezicht. Je moet zo weinig mogelijk bollen hebben. 

Ze kunnen ook meerdere spontane ideeën hebben. Die mogen ze ook opschrijven.  

Tweede stap 

Als de eerste stap gebeurd is, mogen de groepsleden reacties schrijven bij de ideeën van de andere groepsleden. Die reacties kunnen gevoelens zijn die er bij de groepsleden opkomen, maar ze kunnen er ook verder op associëren zoals in de eerste stap. 

Derde stap 

Wanneer iedereen iets geschreven heeft, kan elk groepslid meer uitleg geven of vragen. Ook eventuele reacties worden besproken. Uit het gesprek krijgt de groep een duidelijk beeld van de verschillende facetten van het thema en daaruit kan bv. één punt gekozen worden om mee verder te gaan. Met deze methodiek kunnen gespreksthema’s die vrij ingewikkeld zijn, een vlottere start nemen. Op korte tijd krijgt men een beeld van verschillende facetten van een thema. Het is ook een goede methodiek om minder spraakzame mensen in het gesprek te betrekken. Via het opschrijven van de reacties (stap 2) krijgen ze de kans om op een minder hoogdrempelige manier te participeren. Stap 2 is een tussenstap om tot een discussie te komen. 

Met dit losmaken en inventariseren van het besprekingsmateriaal dat in de groep voorhanden is, ben je uiteraard slechts aan de eerste gespreksfase toe. De tweede fase is dan de uitdieping van sommige van de aangebrachte punten, waaruit besluiten en concrete afspraken kunnen volgen. Bij korte gespreksmomenten is het niet mogelijk alles in één bijeenkomst te doen. Dan kan de eerste samenkomst besteed worden aan het verzamelen van de informatie die dan op een volgende samenkomst verder uitgediept wordt. 

Materiaal 

    • Papier/flappen
    • Pennen/stiften

Tips

De associatieruimte kan beperkt of afgebakend worden door bv. bij het kernwoord een vraag te stellen of i.p.v. een woord een zin of gedachte op te schrijven (bv. onze inbreng in de gemeentelijke jeugdraad). In plaats van een woord kan ook een foto, dia, tekening, affiche,... als uitgangspunt genomen worden. Als het gesprek als hoofddoel heeft datgene wat de deelnemers over het thema reeds weten, naar voor te brengen en als vertrekbasis voor het verdere gesprek te gebruiken, dan zijn deze methodieken geschikt. De groep verzamelt gegevens, inzichten, vragen en benaderingen van de verschillende personen die al een minimum aan kennis of ervaring in verband met het thema hebben.