[anysurfer.logo]

Alcohol schenken op een evenement

Alcohol schenken op een evenement

Alcohol en drugs

Welke drank mag ik schenken en aan wie? Welke dranken worden beschouwd als sterke drank? Heb ik nog een vergunning nodig om bier te mogen tappen? 

We sommen de belangrijkste vragen en antwoorden voor jou op.

Alcohol en -16jarigen

Het schenken van alcohol aan min-zestienjarigen is verboden, maar dat betekent niet dat zij geweigerd mogen worden op je evenement. Min-zestienjarigen mogen aanwezig zijn op locaties waar alcohol geschonken of verkocht wordt, met uitzondering van dansfeesten in een discotheek zonder begeleiding van een volwassene. 

Schenken van sterke drank en 18jarigen 

De leeftijdsgrens voor het schenken van sterke drank, inclusief alcoholpops, is achttien jaar. Voor het schenken van (sterke) drank op incidentele gelegenheden, zoals een eenmalige fuif, zijn er geen expliciete wettelijke vereisten. Het is aan de lokale overheid om te bepalen hoe hiermee om te gaan. 

Wat is sterke drank? 

Het begrip "sterke drank" hangt niet alleen af van het alcoholpercentage, maar ook van het onderscheid tussen gegiste en gedistilleerde dranken. Dranken met meer dan 1,2 volumeprocent (% vol) gedistilleerde alcohol worden beschouwd als sterke dranken. Dit omvat bekende dranken zoals wodka, rum, cognac, whisky, gin en jenevers, evenals aperitief dranken zoals pisang en passoa. Wanneer niet-alcoholische dranken worden gemengd met gedistilleerde alcohol, zoals in alcoholpops en cocktails zoals whisky-cola, gin-tonic en mojito, wordt het resulterende mengsel ook beschouwd als sterke drank. Bovendien vallen alle dranken, inclusief niet-gedistilleerde, met een alcoholpercentage van meer dan 22% vol onder de categorie sterke dranken. 

Wat is geen sterke drank? 

Bieren, wijnen en tussenproducten zoals porto en martini worden beschouwd als gegiste dranken. Pas wanneer deze gegiste dranken een alcoholgehalte van minimaal 22% vol bereiken, worden ze als sterke drank beschouwd. Dit kan worden bereikt door bijvoorbeeld alcohol toe te voegen of de drank extra te laten gisten. Als een drank na de gisting wordt gedistilleerd, neemt het alcoholpercentage toe en valt het onder de categorie gedistilleerde dranken. Een voorbeeld hiervan is cognac, dat gedistilleerd wordt van bepaalde witte wijnen. Bieren met een "sterke dranksmaak", zoals Cubanisto en Desperados, werden oorspronkelijk geclassificeerd als sterke drank. Deze wetgeving is echter teruggeschroefd.

Twijfel over de leeftijd van een bezoeker

Als organisator mag je altijd vragen stellen wanneer je twijfelt of een persoon oud genoeg is om alcohol te kopen. Je kan vragen om een bewijs van leeftijd zoals een identiteitskaart of rijbewijs of iets anders dat toont hoe oud je bezoeker is. Expliciet vragen achter een identiteitskaart is niet nodig en kan enkel de politie opvragen. 

Alcohol schenken aan dronken personen 

Het is niet toegestaan om alcohol te schenken aan iemand die duidelijk dronken is. Als de dronken persoon minderjarig is, wordt de normale straf verdubbeld. Indien deze persoon later betrokken raakt bij een ongeval, kan je mede aansprakelijk worden gesteld. 

Uitdagingen die leiden tot dronkenschap

Het voorstellen of accepteren van uitdagingen die leiden tot dronkenschap is strafbaar. 

Controles op het schenken van alcohol 

Het schenken van alcohol aan min-zestienjarigen en sterke drank aan min-achttienjarigen kan gecontroleerd worden door ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, die ook toezicht houden op het rookverbod. Overtreding van de wet kan leiden tot zware boetes en kan resulteren in meerdere inspecties op toekomstige evenementen van je organisatie, waarbij de straffen nog strenger zullen zijn. Zorg daarom voor aandacht voor alcohol- en drugspreventie op je evenement en neem voldoende voorzorgsmaatregelen.

Tool: Checklist voor roken en alcohol op evenementen en fuiven

IkOrganiseer maakten samen jeugdwerkpartners een checklist die de minimale maatregelen die je als organisator van een fuif of evenement moet nemen om inbreuken op de wetgeving rond roken en alcoholgebruik te voorkomen. Het doel van deze checklist is om ervoor te zorgen dat je als organisator geen boetes riskeert door alcohol te schenken aan jongeren onder de minimumleeftijd en/of door onvoldoende naleving van het rookverbod op je fuif/evenement.