[anysurfer.logo]

Aftikdiscussie

Aftikdiscussie

Werkvormen

Enkele deelnemers discussiëren. De andere deelnemers kunnen enkel mee discussiëren als ze een discussiërende deelnemer aftikken. Dan wisselen beide van plaats.

In het midden van de ruimte staat een tafel met vier stoelen. Hierop zitten vier deelnemers die discussiëren. De andere deelnemers zitten aan de zijkant van de ruimte. Ze kunnen enkel deelnemen aan de discussie, als ze een deelnemer van in het midden aftikken. Dan wisselen ze van plaats. 

De begeleider is de discussieleider. Begeleiderstip: zorg ervoor dat iedereen aan de beurt komt. Dit kan je bijvoorbeeld zelf aansturen als begeleider.

Materiaal 

Standaard