[anysurfer.logo]

Advies jeugdinformatie

Advies jeugdinformatie

Jeugdinformatie

Wij willen aandacht voor Jeugdinformatie in alle beleidsdomeinen en extra aandacht voor de rol van menselijk contact. 

De Vlaamse Regering heeft een verantwoordelijkheid wat betreft Jeugdinformatie. Die verantwoordelijkheid gaat verder dan enkel het beleidsdomein ‘Jeugd’. Jeugdinformatie is geen sector maar een landschap over beleidsdomeinen heen. Daarnaast is jongeren informeren ook een verhaal van menselijk contact en niet alleen van informatie op een website of in een folder. 

De Vlaamse Jeugdraad volgde De Ambrassade in die visie en schreef daarom een spontaan advies (pdf). Kernboodschap is: 

  • Installeer een jeugdinformatiereflex van beleidsmakers.
  • Blijf investeren in mensen die werken met jeugdinformatie. Zowel in jongeren als in intermediairen. 
  • Investeer in tijd en opleiding daarvoor.