[anysurfer.logo]

Advies jeugdinformatie

Advies jeugdinformatie

WAT WAT

Wij willen aandacht voor Jeugdinformatie in alle beleidsdomeinen en extra aandacht voor de rol van menselijk contact binnen Jeugdinformatie. 

De Vlaamse Regering heeft een verantwoordelijkheid wat betreft Jeugdinformatie. Deze verantwoordelijkheid gaat verder dan enkel het beleidsdomein ‘Jeugd’. Jeugdinformatie is geen sector maar een landschap over beleidsdomeinen heen. Daarnaast is jongeren informeren ook een verhaal van menselijke contact en niet alleen van informatie op een website of in een folder. 

De Vlaamse Jeugdraad gaf daarom in 2016 een spontaan adviesKernboodschap is: 

  • Installeer een jeugdinformatiereflex van beleidsmakers.
  • Blijf investeren in mensen die werken met jeugdinformatie. Zowel in jongeren als in intermediairen. 
  • Investeer in tijd en opleiding daarvoor.