[anysurfer.logo]

Een methodiek om te brainstormen: ABC

Een methodiek om te brainstormen: ABC

Werkvormen
Methodiek 

De deelnemers brainstormen rond een algemene vraagstelling door bij iedere letter van het alfabet een mogelijk antwoord te geven. 

A... 

B... 

C... 

 D... 

... 

 Eenmaal alle letters doorlopen zijn heb je 26 verschillende ideeën. 

Materiaal 

Offline: 

    • Balpennen/stiften
    • Flappen

Online:

    • Een online tool als Google Jamboard, Miro, Figjam, MS Whiteboard, ...

Tips 

Er kan altijd bij een andere letter van het alfabet gestart worden om zo het creatieve proces wat extra te bevorderen.

Bron: Dirkse-Hulsvher, S. & Talen, A. (2007). Het Groot Werkvormenboek; Amersfoort: Drukkerij Wilco. Materiaal Standaard Categorie Brainstormen Type Creatief Doel Divergeren (zoveel mogelijk ideeën)