[anysurfer.logo]

Aan de slag met je visie op (kader)vorming

Aan de slag met je visie op (kader)vorming

Kadervorming

In dit artikel presenteren je een paar modellen en denkoefeningen die je op weg zetten om kwaliteitsvolle vorming op te zetten. Doorloop ze individueel, met collega’s of vrijwilligers. Durf de oefening aan te gaan en de zaken in vraag stellen. Daarna moet je het enkel nog inzichtelijk in je aanvraagdossier neerpennen en nadien tot bij je vormingsbegeleiders en –deelnemers krijgen. Maar ook dat komt goed. 

Voor het eerst geattesteerde kadervorming organiseren volgens de regels van de kunst: het lijkt een hele klus. Je moet aan allerlei regels voldoen, er worden allerlei vragen gesteld, administratie gevraagd, … Intern moet je er ook mee aan de slag: het vraagt inzicht om in te schatten wat de gevolgen voor je werking zijn, heel wat inzet om er met je vrijwilligers door te gaan en iedereen mee te nemen. Je stelt plots dingen in vraag die al jaren als vaststaande praktijk bestonden. En dan ben je nog niet eens begonnen aan de realiteit: cursussen begeleiden en kadervormingstrajecten van jongeren opvolgen. 

De belangrijkste boodschap is “relax”. Het komt allemaal goed. Als je de bomen door het bos niet meer ziet, neem dan rustig de artikels onder het onderwerp ‘Kadervorming’ door. Als het dan nog niet duidelijk is: durf te vragen. Heel de (kader)vormingswereld werkt in hetzelfde systeem, je zal heus handige tips bij anderen kunnen vinden.  

Wat vraagt afdeling Jeugd? 

Om als vereniging attesten te kunnen uitreiken, die je over een erkenning te beschikken. Om erkend te worden als vereniging die attesten uitreikt, dien je bij de afdeling Jeugd een aanvraagdossier in. In dit dossier geef je duiding bij: 

  • Je visie op vorming en kadervorming

Bij dit deel geef je een woordje uitleg bij de redenen waarom je vorming en kadervorming organiseert, de plaats die kadervorming binnen je organisatie en beleidsnota krijgt, het doel, doelpubliek en je vormingscultuur. Daarnaast duidt je op welke manier je kadervormingstrajecten vorm krijgen: wie draagt er verantwoordelijkheid over inhoud en proces, wie neemt de beslissingen, welke procedures bestaan er, hoe stuur je bij, met wie werk je samen, … ? 

  • De manier waarop je competentieverwerving van deelnemers opvolgt. 

 Gezien de leeruitkomsten (competenties van animator, hoofdanimator en instructeur) voorop staan, dien je in je aanvraagdossier ook te duiden hoe je deze doelen concreet in je cursus, stageopvolging en evaluatie aan bod laat komen. Je duidt ook hoe je deelnemers opvolgt in de verschillende delen van het traject. 

  • De manier waarop je begeleiders van de trajecten vormt en begeleidt
 Als laatste geef je ook aan hoe je de begeleiders van trajecten en delen van trajecten ondersteunt in hun taak. Hoe vorm je hen? Hoe volg je op?  

Om je dossier richting te geven, werd een leidraad ontwikkeld. Deze stelt heel wat verplichte vragen (groen) en richtvragen (zwart) die je helpen om de noodzakelijke informatie te voorzien. Qua timing moet je indienen ten laatste 6 maanden voor je eerste kadervormingstraject van start gaat. Reken wat extra tijd om de boterham aan informatie inzichtelijk neer te schrijven.  

  • De manier waarop de vereniging zich heeft voorbereid om kadervormingstrajecten te organiseren

Focus op visie en identiteit 

De nota die je hieronder kan downloaden, is een naslagwerk van de eerste dag in het ondersteuningstraject geattesteerde kadervorming dat in het voorjaar van 2015 plaatsvond. We deden ons uiterste best om de informatie, modellen en oefeningen uit dit traject zo inzichtelijk mogelijk weer te geven. We kiezen, in dit deel van het kennisdossier, voor een identiteitsgerichte insteek. Wanneer je visie ontwikkelt, vertrek je immers steeds van de kernwaarden waar je als organisatie voor staat. Visie, beleid en praktijk bouwen voort om deze kernwaarden. Eens je die op de kernidentiteit en –waarden van je organisatie op het spoor komt, zal je zien dat de rest er vrij natuurlijk uit voortvloeit en dat je je (kader)vormingsbeleid ook daar mee inkleurt.