[anysurfer.logo]

Netwerk Duurzaamheid Jeugd

Netwerk Duurzaamheid Jeugd feb

Duurzaamheid   |  27 FEBRUARI 2023 | 10:00-16:00

Op maandag 27 februari verzamelen De Ambrassade, Globelink en Pulse Transitienetwerk opnieuw de Vlaamse jeugdwerkorganisaties voor een netwerkmoment over duurzaamheid. In de voormiddag ontdekken we de werking en goede praktijken van onze gastlocatie en helpen we elkaar om de duurzaamheidsplannen van het jeugdwerk te realiseren. In de namiddag gaan we in gesprek met enkele boeiende experten over hun ervaringen. 

Programma 

Voor de eerste bijeenkomst van 2023 treffen we elkaar in levenden lijve voor een dagvullend programma. Tijdens de voormiddag vertelt onze gastlocatie over hoe zij omgaan met duurzaamheid in hun werking en gaan we met hen in gesprek. In de namiddag gaan we in gesprek met experten over thema’s participatie, inclusie en diversiteit gelinkt aan ecologische duurzaamheid, duurzaam transport en mobiliteit, duurzaam ruimtegebruik en duurzaamheidsbeleid in de eigen organisatie. 

Voormiddag 

We ontdekken de werking en goede praktijken van onze gastlocatie. We voorzien voldoende ruimte om je eigen praktijken, verwezenlijkingen, vragen, knopen of projectoproepen voor te leggen aan de groep. 

Namiddag 

Na een duurzame lunch, gaan we in kleine groep aan verschillende tafels in gesprek over specifieke thema’s. Voor elk van deze thema’s voorzien we een expert om het gesprek te voeden. Leg je eigen praktijken, ervaringen en vragen voor aan elkaar en de expert. We sluiten af met een terugkoppeling in groep en blikken vooruit naar de volgende bijeenkomst(en). 

Praktisch 

Start: 10u00 
Einde: 16u00
Locatie: nog te bevestigen, maar zeker op een goed bereikbare locatie met het openbaar vervoer 

Deelname is gratis, duurzame lunch inbegrepen, maar inschrijven verplicht.
Inschrijven kan tot en met maandag 20 februari

Doelgroep 

Professionals en vrijwilligers van de geprofessionaliseerde Vlaams erkende jeugdwerkorganisaties die binnen hun organisatie bezig zijn met het thema duurzaamheid. (Behoor je niet tot deze doelgroep, dan ben je nog steeds welkom. Je deelname blijft waardevol en verrijkend, maar ben je ervan bewust dat de focus van deze bijeenkomst ligt op het duurzaamheidsbeleid van de Vlaams erkende jeugdwerkorganisaties.) Deze bijeenkomst is een onderdeel van een langlopend netwerktraject met het Vlaamse jeugdwerk. We komen driemaal per jaar bij elkaar. Op basis van de uitkomst van deze bijeenkomst wordt de volgende bijeenkomst inhoudelijk vormgegeven. Meer informatie: ruben@pulsenetwerk.be

Sophie          Verbrugghe
Sophie Verbrugghe
 • Participatiemedewerker jeugdbeleid
 • nog te bepalen

gratis

 • 27 FEBRUARI 2023 | 10:00-16:00