[anysurfer.logo]

Leernetwerk diversiteit

Leernetwerk diversiteit mei

diversiteit   |  20 MEI 2020 | 09:30-16:30
!! Dit leernetwerk gaat niet door omwille van de corona maatregelen. Deelnemers worden persoonlijk op de hoogte gebracht met verdere details.


Met dit leernetwerk brengen we collega’s uit het jeugdwerk en andere sectoren samen rond inhoudelijke diversiteitsvraagstukken. We kiezen samen een onderwerp dat we uitdiepen waarbij we werken vanuit onze dagelijkse realiteit.
Deze leernetwerken worden georganiseerd door De Ambrassade i.s.m. met het Departement Cultuur, Jeugd & Media. 

Aanpak 

De focus van het leernetwerk ligt vooral op de uitwisseling van goede praktijken en het uitwisselen over fenomenen in de samenleving. Op deze manier willen we het netwerk van organisaties versterken en een springplank maken naar verdere domein-overschrijdende samenwerkingen.

Zou je graag weten hoe andere gelijkaardige collega’s in de sector en/of andere relevante sectoren jouw cases zouden aanpakken? Wil je ervaringen uitwisselen rond het thema diversiteit en samen met collega’s op zoek gaan naar oplossingen? Ben je op zoek naar een aantal kapstokken om echt werk te maken van diversiteit in én met jouw organisatie? Dan is dit leernetwerk diversiteit iets voor jou. 

Doelgroep

  • diversiteitsmedewerkers
  • andere geïnteresseerde medewerkers van organisaties die erkend en/of gesubsidieerd zijn binnen het decreet Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid
  • geïnteresseerde professionals die rond diversiteit werken, uit allerlei beleidsdomeinen 

  • online?

€ 30 (sociaal tarief) - € 50 (standaardtarief) - € 75 (solidariteitstarief)

  • 20 MEI 2020 | 09:30-16:30