[anysurfer.logo]

Kick-off Wereldspelers 2.0

Kick-off Wereldspelers 2.0

jeugdwerkondersteuning   |  28 APRIL 2022 | 13:00-16:00

Eind februari 2022 begon er een gewapend conflict tussen Oekraïne en Rusland. Hierdoor kwam er een massale vluchtelingenstroom van Oekraïense burgers op gang. Heel wat Oekraïners zullen in België (en dus Vlaanderen en Brussel) hun toevlucht zoeken. Onder hen ook heel wat kinderen en jongeren.

De Ambrassade, Tumult en Bataljong slaan de handen in elkaar om een positief toekomstperspectief te bieden aan kinderen & jongeren met een (Oekraïens) vluchtverhaal. We willen het recht op vrije tijd voor deze kinderen en jongeren realiseren. We zetten ons in voor alle kinderen en jongeren, zowel zij die opgevangen worden verspreid over heel Vlaanderen en Brussel, als zij die in de nooddorpen opgevangen worden. 

Dit doen we door het project Wereldspelers uit te breiden. We blijven focussen op alle kinderen en jongeren met een vluchtverhaal. We voegen, omwille van de actuele situatie, een extra luik toe aan dit project dat aandacht heeft voor de noden van kinderen en jongeren die vanuit Oekraïne hun toevlucht zoeken in Vlaanderen of Brussel. 

Kick-Off

Op het kick off moment nemen we jullie mee in de opstart van dit project. We geven meer uitleg over de doelstellingen, de acties en hoe we te werk zullen gaan.

Daarnaast zoeken we naar extra schouders om Wereldspelers 2.0 mee te dragen. Heel wat jeugdwerkorganisaties zullen in aanraking komen met Oekraïense kinderen en jongeren. Verschillende organisaties zijn nu al bezig met het uitwerken van nieuwe initiatieven of ondersteuningsmateriaal voor hun vrijwilligers.
Hoe meer we onze krachten bundelen, hoe sterker dit project zal zijn.

Tijdens de Kick off bekijken we samen:

 • welke vragen er leven;
 • welk materiaal er al bestaat;
 • welke noden er nog zijn bij jeugdwerkers;
 • welke bestaande tools een update nodig hebben;
 • welke nieuwe tools we nog nodig hebben.
 We steken de koppen bij elkaar en de handen uit de mouwen om meteen enkele acties op gang te trekken. 

Op het programma

 • Uitleg over de plannen van Bataljong, Tumult en De Ambrassade.
 • Delen van bestaande goede praktijken uit het jeugdwerk.
 • Aan de slag: eerste uitwerking van concrete acties. 

Doelpubliek

 • Jeugdwerkers
 • diversiteitsmedewerkers die binnen hun organisatie in aanraking komen met vragen over of initiatieven voor jonge vluchtelingen 

Lore          Van Dongen
Lore Van Dongen
 • Coördinator zakelijk beleid en administratie
 • SLEEP WELL YOUTH HOSTEL, Dambordstraat, Brussel, België

gratis, inschrijven verplicht

 • 28 APRIL 2022 | 13:00-16:00

Gerelateerd nieuws