[anysurfer.logo]

Inspiratiemoment jeugdinfrastructuur: energie-efficiëntie

Inspiratiemoment jeugdinfrastructuur: energie-efficiëntie

jeugdwerkondersteuning   |  13 JUNI 2024 | 09:30-16:00

Het jeugdwerk wordt meer en meer geconfronteerd met een veranderend klimaat en de nood om te (be)sparen op energie. De komst van zonnepanelen, zonneboilers en het creëren van energiegemeenschappen worden prangend. Maar is dit zo relevant voor jeugdinfrastructuur?

We zijn welkom bij FOS Open Scouting groep 'De Wilde Eend'. Ze nemen deel aan de energiecoöperatie 'KnetterGent'. Deze coöperatie investeert bewust in zonnepanelen op jeugdgebouwen in samenwerking met de jeugddienst en milieudienst van stad Gent.

Ook het Vlaams Energiebedrijf (VEB) zal aanwezig zijn en doen een toelichting van de ondersteuning die zij aan het jeugdwerk boden in samenwerking met de Vlaamse Overheid (Departement Jeugd) en Pulse vzw in de vorm van energiescan en coachings.

Laat je inspireren rond het thema energie, kom meer te weten over het efficiënt gebruik ervan en over de kansen die zijn weggelegd voor het jeugdwerk.  

Programma

 • 9u30 - 10u: Onthaal met koffie en thee 
 • 10u - 10u30: Toelichting Pulse en hun aanbod
 • 10u30 - 11u30: VEB toelichting ondersteuning energiecoaching en scans 
 • 11u30 - 12u: Toelichting Departement Jeugd in hun aanbod
 • 12u - 13u: lunch 
 • 13u - 14u: Toelichting KnetterGent
 • 14u - 15u: Toelichting FOS Open Scouting  De Wilde Eend en rondleiding in hun gebouw
 • 15u - 16u: Nababbel en afsluitend drankje

De Ambrassade brengt met Pulse Transitienetwerk heel wat Vlaamse jeugdwerkorganisaties samen rond duurzaamheid. Daarin komt telkens de werking en goede praktijken van de gastlocatie aan bod, helpen jeugdwerkers elkaar om duurzaamheidsplannen te realiseren en gaan ze in gesprek met enkele boeiende experten.

Doelgroep

 Lokaal en Vlaams jeugdwerk 

 • Jeugdwerkers
 • (groeps)leiding bezig met (ver)bouwwerken van hun (toekomstige) gebouwen 
 • (groeps)leiding bezig met energiebesparende maatregelen te ondernemen in hun gebouw 
 • Leden uit de vzw voor hun gebouw
 • Nationale vrijwilligers die het thema infrastructuur/energie opvolgen

Lokale besturen

 • Schepenen en Burgemeesters
 • Jeugdambtenaren en vrijetijdsambtenaren
 • Ambtenaren met expertise in ruimtegebruik, energie en juridische zaken
Bovenlokale en Vlaamse overheden, bedrijven, (jeugdwerk en non-profit)organisaties

 • met expertise in jeugdwerk en hun infrastructuur
 • met expertise in ruimtelijke ordening en stedenbouw
 • met expertise in energie en innovatie 
Experten

 • Professionals in ruimtelijke ordening, stedenbouwkundigen
 • Architecten(bureaus)
 • Energiegebruik en energie-innovatie  


Bestelbon

Ons inschrijvingssysteem is zodanig gebouwd dat na betaling de factuur automatisch gegenereerd wordt. Vergelijk het met andere online aankopen: na betaling wordt de factuur automatisch aangemaakt en verzonden naar het mailadres van diegene die betaalt. Door die automatisering van de inschrijvingen voor onze vormingen hebben wij administratieve tijd kunnen uitsparen en dat houden wij ook graag zo. Indien er vanuit onze administratie toch facturen dienen aangemaakt te worden, dan vergt dit extra personeelstijd voor opmaak en opvolging van de facturatie en zien wij ons genoodzaakt om dit aan te rekenen. 


Concreet komt het er dan op neer dat diegene die zich inschrijft niet meer kan kiezen tussen de verschillende tarieven, maar altijd het solidariteitstarief (= het hoogste tarief) wordt aangerekend. Dit is dan het bedrag dat op de factuur zal verschijnen, ongeacht wat er gekozen werd bij inschrijving. 

Dank voor uw begrip.

Waarom kiezen we ervoor om vegetarische lunches aan te bieden? 

De Ambrassade gelooft in een duurzame, gelijkwaardige en participatieve samenleving. We streven mee naar een duurzamere wereld en kiezen daarom om enkel vegetarische en/of veganistische gerechten aan te bieden tijdens onze evenementen, vormingsdagen en lunches. Kom meer te weten over onze missie, visie en waarden op onze website.

Tina           Schuermans
Tina Schuermans
 • Medewerker jeugdwerkondersteuning
 • FOS Zeescouts De Wilde Eend, Veerstraat, Gent, België

€ 40 (sociaal tarief) – € 70 (standaardtarief) - € 100 (solidariteitstarief)

 • 13 JUNI 2024 | 09:30-16:00

Gerelateerd nieuws