[anysurfer.logo]

Inspiratiemoment jeugdinfrastructuur: energie-efficiëntie

Inspiratiemoment jeugdinfrastructuur: energie-efficiëntie

jeugdwerkondersteuning   |  24 NOVEMBER 2023 | 09:30-16:30

Het jeugdwerk wordt meer en meer geconfronteerd met een veranderend klimaat en de nood om te (be)sparen op energie. De komst van zonnepanelen, zonneboilers en het creëren van energiegemeenschappen worden prangend. Maar is dit zo relevant voor jeugdinfrastructuur?

We gaan op bezoek in Gent waar de energiecoöperatie 'KnetterGent' is opgericht. Deze coöperatie investeert bewust in zonnepanelen op jeugdgebouwen, waaronder de Circuskerk van Circusplaneet in Malem.

Ook het Vlaams Energiebedrijf (VEB) zal aanwezig zijn en doen een toelichting van de ondersteuning die zij aan het jeugdwerk boden in samenwerking met de Vlaamse Overheid (Departement Jeugd) en Pulse vzw in de vorm van energiescan en coachings.

Laat je inspireren rond het thema energie, kom meer te weten over het efficiënt gebruik ervan en over de kansen die zijn weggelegd voor het jeugdwerk.  

Programma

 • 9u30 - 10u: onthaal met koffie en thee 
 • 10u - 11u: VEB toelichting ondersteuning energiecoaching en scans 
 • 11u - 12u: uitwisseling over ondersteuningskansen en mogelijkheden rond energie met verschillende partners
 • 12u - 13u: lunch 
 • 13u - 15u: rondleiding & toelichting Circuskerk 
 • 15u15 - 16u15: KnetterGent
 • 16u15 - 16u30: Afsluitend drankje

Doelgroep

Lokale besturen

 • Schepenen en Burgemeesters
 • Jeugdambtenaren en vrijetijdsambtenaren
 • Ambtenaren met expertise in ruimtegebruik, energie en juridische zaken
Bovenlokale en Vlaamse overheden, bedrijven, (jeugdwerk en non-profit)organisaties

 • met expertise in jeugdwerk en hun infrastructuur
 • met expertise in ruimtelijke ordening en stedenbouw
 • met expertise in energie en innovatie 
 Lokaal en Vlaams jeugdwerk

 • (groeps)leiding bezig met (ver)bouwwerken van hun (toekomstige) gebouwen
 • (groeps)leiding bezig met energiebesparende maatregelen te ondernemen in hun gebouw 
 • leden uit de vzw - nationale vrijwilligers die het thema infrastructuur/energie opvolgen
Experten

 • Professionals in ruimtelijke ordening, stedenbouwkundigen
 • Architecten(bureaus)
 • Energiegebruik en energie-innovatie  


Bestelbon

Ons inschrijvingssysteem is zodanig gebouwd dat na betaling de factuur automatisch gegenereerd wordt. Vergelijk het met andere online aankopen: na betaling wordt de factuur automatisch aangemaakt en verzonden naar het mailadres van diegene die betaalt. Door die automatisering van de inschrijvingen voor onze vormingen hebben wij administratieve tijd kunnen uitsparen en dat houden wij ook graag zo. Indien er vanuit onze administratie toch facturen dienen aangemaakt te worden, dan vergt dit extra personeelstijd voor opmaak en opvolging van de facturatie en zien wij ons genoodzaakt om dit aan te rekenen. 


Concreet komt het er dan op neer dat diegene die zich inschrijft niet meer kan kiezen tussen de verschillende tarieven, maar altijd het solidariteitstarief (= het hoogste tarief) wordt aangerekend. Dit is dan het bedrag dat op de factuur zal verschijnen, ongeacht wat er gekozen werd bij inschrijving. 

Dank voor uw begrip.

Tina           Schuermans
Tina Schuermans
 • Medewerker jeugdwerkondersteuning
 • Circusplaneet vzw, Oud-Strijderslaan, Gent, België

€ 40 (sociaal tarief) – € 70 (standaardtarief) - € 100 (solidariteitstarief)

 • 24 NOVEMBER 2023 | 09:30-16:30