[anysurfer.logo]

Inspiratiedag jeugd(werk)infrastructuur jan 2021 - geannuleerd

Inspiratiedag jeugd(werk)infrastructuur jan 2021 - geannuleerd jan

jeugdwerkondersteuning   |  28 JANUARI 2021 | 10:00-17:00
We werken momenteel aan een alternatief voor de inspiratiedag jeugd(werk)infrastructuur. Daarom besloten we om de editie van 28/1/2021 te annuleren. Eens we de vernieuwde inspiratiedag jeugd(werk)infrastructuur hebben uitgewerkt kan je alle informatie daarrond terugvinden in onze kalender.

De inspiratiedagen jeugd(werk)infrastructuur zijn dagen om onder collega’s expertise te delen, op te bouwen en van elkaar te leren.
We vertrekken vanuit vragen, onderwerpen en inbreng van collega’s die zich buigen over jeugd(werk)infrastructuur binnen hun organisatie.

In de voormiddag ligt de focus op vorming, uitwisseling, expertise opbouwen en delen rond één specifiek thema (bv. gedeeld ruimtegebruik, overeenkomsten, duurzaam verbouwen, etc.). In de namiddag gaan we aan de slag met de input uit de voormiddag. Hoe kunnen we de expertise uit de voormiddag omzetten naar de praktijk? Dit kan leiden tot het ontwikkelen van een tool, tot een artikel ter inspiratie van lokale groepen of tot een samenwerking met nieuwe partners.
Vanuit De Ambrassade ondersteunen we jullie zo goed mogelijk door inspirerende experts uit te nodigen, informatiekanalen op te zetten die de ontwikkelde expertise verspreiden, ondersteuningsaanbod en informatieaanbod uit te werken, www.jeugdlokalen.be te onderhouden, beleidsdossiers op te starten, startende medewerkers rond het thema te voeden, enz.

Via deze inspiratiedagen willen we samen vorm geven aan de toekomst van jeugd(werk)infrastructuur. Voor meer en betere ruimte voor kinderen en jongeren.  

Online

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan kozen we ervoor om dit evenement volledig online te laten doorgaan.

Je ontvangt enkele dagen op voorhand een mail met de link om te kunnen deelnemen aan deze beleidswerkgroep. We maken gebruik van het online platform Zoom.

Doelgroep

Deze inspiratiedagen richten zich op jeugdwerkers en anderen die op hun beurt lokale groepen ondersteunen m.b.t. jeugdwerkinfrastructuur. Dit kunnen lokale jeugddienst- of vrijetijdsdienst medewerkers zijn, lokale ambtenaren die betrokken zijn op ruimtelijke ordening of beheer van gebouwen, architecten die vorm geven aan jeugd(werk)infrastructuur, medewerkers van nationale jeugdwerkkoepels die groepen ondersteunen omtrent dit thema. 

An           Van Lancker
An Van Lancker
 • Beleidsmedewerker jeugdtoerisme, jeugdlokalen en regulitis
 • nog te bepalen

Enkel de voormiddag is betalend
€ 20 (sociaal tarief) - € 30 (standaardtarief) - € 50 (solidariteitstarief)
Wie graag deelneemt aan de namiddag dient zich hier wel (kosteloos) voor in te schrijven.

 • 28 JANUARI 2021 | 10:00-17:00