[anysurfer.logo]

Commissie jeugdwerk

Commissie jeugdwerk september

jeugdwerkbeleid   |  18 SEPTEMBER 2024 | 10:00-13:00

Wil jij elke maand mee praten over de toekomst van jeugdwerkbeleid in Vlaanderen en Brussel? Wil jij andere organisaties leren kennen, van elkaar bijleren en ook breder dan vanuit je eigen organisatie denken vanuit het belang van alle kinderen en jongeren? 

De Commissie Jeugdwerk vertegenwoordigt alle Vlaamse en bovenlokale gesubsidieerde jeugdwerkorganisaties. Het is een inhoudelijk sturend orgaan voor alles wat te maken heeft met jeugdwerk(beleid) en de ondersteuning die De Ambrassade biedt aan het jeugdwerk. We gaan in op actuele thema’s voor jeugdwerk en vormen mee de agendasetting voor beleidswerk. 

We formuleren en bepleiten standpunten en adviezen over jeugdwerk(beleid). De Vlaamse Jeugdraad steunt op de commissie jeugdwerk als groep experten die standpunt in het belang van het jeugdwerk kan innemen en neemt in principe het advies van de commissie jeugdwerk over. De Commissie Jeugdwerk is een maandelijkse bijeenkomst van het jeugdwerk. De vergadering staat open voor jeugdwerkers uit elke organisatie die erkend wordt als Vlaams en voor de vertegenwoordiging uit de bovenlokale jeugdorganisaties (in afstemming met de organisaties Formaat, Troef en Uit De Marge). 

Doelgroep

Coördinatoren en beleidsmedewerkers Vlaams en bovenlokaal erkend Jeugdwerk.

Elmo          Peeters
Elmo Peeters
 • Beleidsmedewerker jeugdwerk
 • De Ambrassade, Léopoldstraat, Brussel, België

gratis

 • 18 SEPTEMBER 2024 | 10:00-13:00