[anysurfer.logo]

Collegagroep Vrijwilligers

Collegagroep Vrijwilligers jan

jeugdwerkondersteuning   |  11 JANUARI 2024 | 12:30-16:30

De Collegagroep Vrijwilligers is de plek om onder vrijwilligerscoaches kennis en expertise op te bouwen en te leren van elkaar.

De collegagroep is telkens te gast bij één van de deelnemende organisaties, waar we kennis maken met hun inspirerende praktijken. We buigen we ons over verschillende vragenstukken. Met de opgebouwde expertise of de vragen die overblijven, gaan we verder aan de slag. Zo nodigen we soms een externe vormingsgever uit, of doen we aan intervisie of uitwisseling. Op die manier kan je met collega's uit het jeugdwerk bepaalde (moeilijke) situaties met vrijwilligers bespreken en hier oplossingen voor vinden.

Het belangrijkste uitgangspunt: de collega’s maken de collegagroep. Vanuit De Ambrassade ondersteunen we jullie zo goed we kunnen door agendapunten te programmeren, vormingsgevers te zoeken, methodisch voor te bereiden, enz. Maar jullie geven zelf aan waar we rond werken. 

Doelstellingen

 • De deelnemers delen expertise, informatie en ervaringen en daardoor versterken ze elkaar.
 • De deelnemers verdiepen zich in een actueel relevante topics en ontwikkelen er expertise over.
 • De deelnemende vrijwilligerscoaches ontmoeten elkaar op regelmatige basis. Ze wisselen uit over elkaars leerdoelstellingen en plaatsen deze in een breder perspectief.
 • De leerervaring van de deelnemers wordt versterkt door systematisch een vorm van opvolging te voorzien. 

Doelgroep

Vrijwilligerscoaches van organisaties die erkend en/of gesubsidieerd zijn binnen het decreet Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid. 

Lennert           Vorsselmans
Lennert Vorsselmans
 • Medewerker jeugdwerkondersteuning
 • nog te bepalen

€ 20 (sociaal tarief) – € 35 (standaardtarief) - € 50 (solidariteitstarief)

 • 11 JANUARI 2024 | 12:30-16:30