[anysurfer.logo]

collegagroep ondersteuners van vrijwilligers - online editie

collegagroep ondersteuners van vrijwilligers - online editie juni 2020

jeugdwerkondersteuning   |  16 JUNI 2020 | 13:30-16:30
Omwille van de Corona-maatregelen zal de collegagroep ondersteuners van vrijwilligers online doorgaan. Tenzij de Nationale Veiligheidsraad een verder versoepeling doorvoert. De deelnemers worden hiervan op de hoogte gebracht. 
Ondersteun jij de vrijwilligers in jouw organisatie? Loop je hier soms wat op vast en wil je graag de expertise van andere ondersteuners inzetten?
Schrijf je dan in voor de allereerste collegagroep ondersteuners van vrijwilligers


De collegagroep zal beroepskrachten die vrijwilligers ondersteunen in het jeugdwerk bijeenbrengen en met die groep aan de slag gaan rond onderwerpen waar de deelnemers moeilijkheden rond ondervinden. Op die manier kan je met collega's uit het jeugdwerk bepaalde moeilijke situaties met vrijwilligers bespreken en hier ook oplossingen voor vinden.
Je kan een specifieke case waar jij mee zit in je werkomgeving uitleggen op de collegagroep. Op die manier wordt je case voorgelegd aan de andere ervaringsdeskundigen aan de tafel. Zij zullen vanuit hun eigen expertise samen met jou naar oplossingen zoeken. 

Programma

 • Inleiding en uitleg van de intervisiemethodieken: We leiden jullie kort in in de wereld van de intervisie.
  Wat is intervisie en waarvoor kan je het gebruiken? Daarnaast stellen we jullie verschillende manieren voor om aan intervisie te doen.

 • Drie intervisierondes: De deelnemers die dat wensen sturen op voorhand een intervisiecase door. We gaan met deze cases in groepen van 4 tot 5 deelnemers aan de slag tijdens drie intervisierondes van elk 30 minuten. Er is telkens één ervaren facilitator aanwezig die het gesprek in goede banen leidt.

 • Afsluiten en evalueren: We evalueren samen of deze manier van intervisie werkt en of we dit in de toekomst moeten blijven aanbieden.
Wanneer je je inschrijft voor de intervisie, ontvang je ongeveer 2 weken op voorhand een mail met de praktische details en de vraag of je een case wilt insturen.

Lisa           Franken
Lisa Franken
 • Jeugdwerkondersteuner
 • De Ambrassade, Léopoldstraat, Brussel, België

€ 20 (sociaal tarief) - € 30 (standaardtarief) - € 50 (solidariteitstarief)

 
 • 16 JUNI 2020 | 13:30-16:30