[anysurfer.logo]

Collegagroep Diversiteit

Collegagroep Diversiteit okt

diversiteit   |  27 OKTOBER 2022 | 10:00-17:00

De Collegagroep Diversiteit is dé plek om onder diversiteitscollega’s kennis en expertise op te bouwen en uit te wisselen. Het belangrijkste uitgangspunt: de collega’s maken de collegagroep.

Vanuit De Ambrassade ondersteunen we jullie zo goed we kunnen door agendapunten te programmeren, experten te zoeken, methodisch voor te bereiden, enz. Maar jullie kunnen zelf aangeven waar we rond werken. De Ambrassade neemt de rol van facilitator op, niet die van deskundige.

Doelstellingen

 • De deelnemers verdiepen zich in actueel relevante diversiteitstopics en ontwikkelen er expertise over.
 • De deelnemers delen expertise, informatie en ervaringen en daardoor versterken ze elkaar.
 • De deelnemende diversiteitsmedewerkers ontmoeten elkaar op regelmatige basis. Ze wisselen uit over elkaars leerdoelstellingen en plaatsen deze in een breder perspectief.
 • De leerervaring van de deelnemers wordt versterkt door systematisch een vorm van opvolging te voorzien.
Extra aanbod voor startende diversiteitsmedewerkers

Op 27 oktober en 23 maart bieden we een aparte infosessie aan voor beginnende diversiteitsmedewerkers. We nemen je mee door de visienota “Diversiteit in/en het jeugdwerk”, het meerjarenplan Komaf, de bestaande overlegstructuren, enz.
Deze infosessie gaat door in de voormiddag, met aansluitend de Collegagroep Diversiteit.
 Je kan in het inschrijfformulier (rode knop rechts bovenaan deze pagina) aangeven of je deze infosessie al dan niet mee wil volgen.

Programma

Op donderdag 27 oktober bestaat de collegagroep uit 2 delen. LET OP: we wisselen voor- en namiddag om! 

 • in de voormiddag de collegagroep met een workshop onder begeleiding van Fien en Ellen van Kenniscentrum Kinderrechten over Intersectionaliteit en inclusie, watblieft?  
 • in de namiddag een infosessie over diversiteitsbeleid in het Vlaamse jeugdwerk (voor startende diversiteitsmedewerkers) 

Je kan inschrijven voor de hele dag of voor enkel de voormiddag. 

Concrete planning: 

 • 10u - 13u: collegagroep diversiteit 
   • Workshop van Keki: Intersectionaliteit en inclusie, watblieft?
    Inclusie en intersectionaliteit lees je plots in veel doelstellingen. Voelt het allemaal nog wat nieuw en onwennig? Een moeilijk begrip waarvan je niet weet hoe het om te zetten in praktijk? Fien en Ellen van het Kenniscentum Kinderrechten gaan met jou in gesprek over intersectionaliteit. KeKi nodigt gastsprekers uit, om ervaringen en goede voorbeelden uit de praktijk te delen.  Deelname aan vrije tijd en spel is een basisrecht voor alle kinderen en jongeren. In de praktijk zien we toch dat nog niet iedereen kan meedoen. Samen met De Ambrassade, Bataljong en Jint werkt KeKi aan Komaf, voor een inclusiever jeugdwerk. Iedereen welkom en iedereen erbij. Is dat wel zo vanzelfsprekend? Waarom bereiken we sommige kinderen en jongeren niet? En hoe gaan we om met uitsluiting en discriminatie in onze jeugdwerking? Tijdens de workshop zoeken we antwoorden vanuit intersectionaliteit. Dit staat toe verschillende drempels tegelijk te bevragen. Wat ga je leren? We hopen je een reflectieve houding aan te reiken. Met die houding heb je op een duurzame manier aandacht voor hoe jouw activiteiten verschillende drempels kunnen opwerpen voor kinderen met andere noden om te kunnen meespelen. Doel is om samen met alle vrijwilligers in je organisatie te kijken hoe je het spel -en vrije tijdsaanbod toegankelijker maakt zonder in te boeten aan de identiteit van je jeugdwerking. 
   • Afsluiter + het rondje:
    Volgde je een interessante (online) vorming? Las je een boeiend artikel? Wil je graag reclame maken voor een evenement dat jullie organiseren? Ben je naar iets op zoek of loop je ergens op vast en wil je dit aan je collega-diversiteitsmedewerkers voorleggen? Voor al deze vragen is er ruimte tijdens het rondje. 
 • 13u - 14u: broodjeslunch (ook voor diegene die enkel in voormiddag komen)

 • 14u - 17u: infosessie voor startende diversiteitsmedewerkers:
   We nemen je mee door de visienota “Diversiteit in/en het jeugdwerk”, het meerjarenplan Komaf, de bestaande overlegstructuren, enz.

Doelgroep

 • Startende en ervaren diversiteitsmedewerkers van organisaties die erkend en/of gesubsidieerd zijn binnen het decreet Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid. 

Lore          Van Dongen
Lore Van Dongen
 • Beleidsmedewerker jeugdwerk op kruispunten
 • De Ambrassade, Léopoldstraat, Brussel, België
 • infosessie: € 20 (sociaal tarief) – € 35 (standaardtarief) - € 50 (solidariteitstarief)
 • collegagroep: € 20 (sociaal tarief) – € 35 (standaardtarief) - € 50 (solidariteitstarief)
 • 27 OKTOBER 2022 | 10:00-17:00