[anysurfer.logo]

Collegagroep Diversiteit

Collegagroep Diversiteit okt

diversiteit   |  27 OKTOBER 2022 | 10:00-17:00

De Collegagroep Diversiteit is dé plek om onder diversiteitscollega’s kennis en expertise op te bouwen en uit te wisselen. Het belangrijkste uitgangspunt: de collega’s maken de collegagroep.

Vanuit De Ambrassade ondersteunen we jullie zo goed we kunnen door agendapunten te programmeren, experten te zoeken, methodisch voor te bereiden, enz. Maar jullie kunnen zelf aangeven waar we rond werken. De Ambrassade neemt de rol van facilitator op, niet die van deskundige.

Doelstellingen

 • De deelnemers verdiepen zich in actueel relevante diversiteitstopics en ontwikkelen er expertise over.
 • De deelnemers delen expertise, informatie en ervaringen en daardoor versterken ze elkaar.
 • De deelnemende diversiteitsmedewerkers ontmoeten elkaar op regelmatige basis. Ze wisselen uit over elkaars leerdoelstellingen en plaatsen deze in een breder perspectief.
 • De leerervaring van de deelnemers wordt versterkt door systematisch een vorm van opvolging te voorzien.
Extra aanbod voor startende diversiteitsmedewerkers

Op 27 oktober en 23 maart bieden we een aparte infosessie aan voor beginnende diversiteitsmedewerkers. We nemen je mee door de visienota “Diversiteit in/en het jeugdwerk”, het meerjarenplan Komaf, de bestaande overlegstructuren, enz.
Deze infosessie gaat door in de voormiddag, met aansluitend de Collegagroep Diversiteit.
 Je kan in het inschrijfformulier (rode knop rechts bovenaan deze pagina) aangeven of je deze infosessie al dan niet mee wil volgen.

Programma

 • 10u - 12u30: infosessie voor startende diversiteitsmedewerkers
 • 12u30 - 13u: broodjeslunch (ook voor diegene die enkel in namiddag komen)
 • 13u - 17u: collegagroep diversiteit

Doelgroep

 • Startende en ervaren diversiteitsmedewerkers van organisaties die erkend en/of gesubsidieerd zijn binnen het decreet Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid. 

Lore          Van Dongen
Lore Van Dongen
 • Beleidsmedewerker jeugdwerk op kruispunten
 • De Ambrassade, Léopoldstraat, Brussel, België
 • infosessie: € 20 (sociaal tarief) – € 35 (standaardtarief) - € 50 (solidariteitstarief)
 • collegagroep: € 20 (sociaal tarief) – € 35 (standaardtarief) - € 50 (solidariteitstarief)
 • 27 OKTOBER 2022 | 10:00-17:00